Únor 2010

Zámok Schallaburg

23. února 2010 v 13:00

Zámok Schallaburg - perla Dolného Rakúska


Neďaleko Melku sa vypína zámok Schallaburg, skutočná perla európskeho renesančného staviteľstva. Bohatstvo zámockých pánov a ich zmysel pre umenie dokladajú nádherne otvorené arkádové chodby okolo vnútorného dvora s prekrásnou mozaikou z pálenej hliny (terakoty), ktorá znázorňuje scenérie z gréckej mytológie.

Dnešný hradný kopec bol preukázateľne osídlený už okolo 1000 pred.n.l. Svoje meno lokalita získala podľa neďalekého potoka, ktorý je spomínaný už v 9.st. n.l. ako "Scalaha". V 10.st. n.l. kolonizovala okolitú krajinu bavorská rodina von Sighardinger a založila tu novú rodovú vetvu kniežat von Burghausen. Príslušníci tejto vetvy, pobývajúci v okolí, si začali hovoriť von Schala.

Hradný komplex je rozdelený do 2 častí. Staršia, postavená ešte v románskom období a postupne stavebne upravovaná, a mladšia renesančná časť, ktorá je doplnená o barokové opevnenie.
Najstarší na "starom zámku" je veľký donjon o rozmerech základne 23 x 11,5 m a hrúbkou muriva až 2m. Dosiaľ zachované murivo sa vypína do výšky 20m. Pôvodne bol 5-podlažný s vstupom v 7m na západnej strane. Vnútorné priestory boli rozdelené plochými stropmi, neskôr klenutými. Tretie poschodie bolo tvorené takmer 7m vysokou rytierskou sálou. Tu sa dochovalo niekoľko okien. Po výstavbe neďalekého renesančného zámku, bol tento donjon, tiež volaný "Poggenhammer", opustený a k obytným účelom už nepoužívaný. Od 18.st. sa nachádza čiastočne zrútený - zachovali sa len obvodové steny. Z románskej doby pochádza ešte kedysi volne stojaca kaplnka na juhovýchodnom predhradí, ktorá bola v 14. st. goticky upravená a ešte raz v 18.st.

Výstavbou renesančného zámku bol priestor hradu viac ako zdvojnásobený. Tým sa stal najvýznamnejšou renesančnou stavbou na území Dolného Rakúska. Jeho arkádový dvor patrí medzi najkrajšie v Európe. Celý dvor je nádherne vyzdobený plastikami, sochami, erbami a maľbou.

Zámok Schallaburg je známy svojimi každoročne sa meniacimi výstavami v oblasti kultúry, súdobej histórie a archeológie.

Zástava
GALÉRIA OBRÁZKOV
http://iconbazaar.com/bars/decorative/decor012.gif
/ZOOM/

File:Schallaburg 2008.jpg

Datei:Schallaburg0001kl.jpg

Datei:Schallaburg002kl.jpg

Datei:Schallaburg006kl.jpg

Datei:Schallaburg Arkadenhof Ausschnitt 03.jpg

Datei:Schallaburg004kl.jpg

Datei:Schallaburg0002kl.jpgAforizmy

21. února 2010 v 15:01

Najlepšie aforizmy z najlepších. Táto zbierka aforizmov je priebežne doplňovaná. Neponúkam vám kvantitu, ale kvalitu, preto prosím čítajte aforizmy s otvoreným srdcom. Najnovšie aforizmy nájdete na začiatku.

Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť, keď uvidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.

Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho, čo nepoznám.

Veľké duše majú vôľu, tie malé iba priania a túžby.

Naozajstnej múdrosti predchádza spoznanie vlastnej nevedomosti.

Kto nerozumie jedinému pohľadu, ten nepochopí ani dlhé vysvetľovania.

Dobré slovo nestojí nič, a predsa je najkrajším darom.

Aj najmenšia kaluž odráža nebo.

Spravodlivosť je pravda v akcii.

Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti.

Dobro konaj radšej okamžite, lebo by si si to mohol rozmyslieť. Zlo nekonaj nikdy hneď, lebo si to ešte môžeš rozmyslieť.

Milovať, to neznamená pozerať sa zamilovane na seba, ale pozerať sa spolu tým istým smerom.

Ak nevieš, do akého prístavu plávaš, nijaký vietor nebude správny.

Trocha prejavenej dobroty pre človeka znamená viac než láska k celému ľudstvu.

Mnohí z tých, ktorí sú zdanlivo vnútri, sú vonku; a mnohí z tých, ktorí sú zdanlivo vonku, sú vnútri.

Ľudia by na tejto zemi žili veľmi pokojne, keby dve slová MOJE a TVOJE bolo možné vykoreniť z duše každého človeka.

Hlas svedomia by bol najlepším poradcom, keby sme mu stále nenašepkávali, čo má povedať.

Kto nám vlastne prekáža v tom, aby sme konali to, čo očakávame od iných?

Svet sa zvyčajne opiera o pojmy NAPRAVO a NAĽAVO; zabúda však, že existuje i HORE a DOLU.

Život nie je možné vymeniť, ale je možné z neho niečo urobiť.

Sme zodpovední nielen za to, čo robíme, ale i za to, čo nerobíme.

Cesta najmenšieho odporu je asfaltovaná len na začiatku.

Ak otváraš ústa, tvoje slová majú byť cennejšie než mlčanie.

Niektorí veľa cestujú, aby videli nové veci; žiaľ, pozerajú sa na ne vždy starými očami.

Čím posvätnejšia je náuka, tým pokornejší musí byť jej hlásateľ.

Keď sa slnko kultúry chýli k západu, vtedy aj trpaslíci vrhajú dlhý tieň.

Je ľahšie rozbiť atóm než predsudok.

Lepšie je zapáliť sviečku, než nariekať, že je tma.

Jedinou prácou, ktorá nie je stratou času, je hľadanie Boha napriek tomu, že On je nedosiahnuteľný.

V našich časoch sa treba veľmi ponáhľať, aby sme vysmiali hlupáka, lebo zajtra môže byť už vplyvným človekom.

Pesimista narieka na vietor, optimista čaká, kedy sa zmení a realista nastavuje stožiare.

Ten človek, ktorý ostáva vnútorne spútaný, bude večne otrokom, aj keby bol kráľom.

Človek sa môže rozhodnúť pre dobré alebo zlé myslenie a môže tak riadiť Božiu silu k dobru, ako aj ku zlu.

Pravda zostáva vždy rovnaká, tá sa nemení; veď je večná.

Cesta k Najvyššiemu je pripravená pred každým človekom. Učenosť ale nie je bránou k nej.

Človek, ktorý chce vidieť Boha hmotnými očami je smiešny - veď neznesie ani pohľad do slnka, ktoré je iba Jeho matným odleskom.

Skutočné problémy možno prekonať, len vymyslené sú neprekonateľné.

Svet nebude asi nikdy dokonalý, ale môže byť lepší.

Pre duchovného človeka je práca súčasne modlitbou i službou Bohu.

Ak máš pri práci na pamäti Boha menej než v kostole, nemáš ho naozaj v srdci.

Človek by mal byť hodnotený podľa toho, ako využíva svoj čas, nie ako používa peniaze.

Kto nepracuje, žije na cudzí účet.

Sny tých, ktorí spia v páperí, nie sú vôbec krajšie ako sny tých, ktorí spia na holej zemi.

Nikdy nie sme takí chudobní, že by sme nemohli poskytnúť pomoc blížnemu.

Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť ducha.

Viac požehnania je v dávaní ako v dostávaní - motto milosrdných a boxerov.

Prečo odvážny človek potrebuje oveľa viac trpezlivosti ako hrdinskej odvahy? Lebo musí častejšie znášať druhých, ako zachraňovať topiaceho sa.

Ži súčasnosťou. Budúcnosť bude štedrá jedine vtedy, keď všetko obetuješ súčasnosti.

Ak ráno stratíš hodinu, celý deň ju budeš zbytočne hľadať.

Lenivosť ide tak pomaly, že bieda sa vôbec nemusí ponáhľať, aby ju dohonila.

Poznanie vlastných chýb je počiatkom múdrosti.

Nemáme ani poňatia, aké ťažké je bremeno, ktoré sami nezdvíhame.

Človek, ktorý sa zaoberá iba slovom a nenechá ho prerásť do svojho života, sa podobá pacientovi, ktorý dostal liek na vyliečenie choroby. Môže si čítať návod koľko len chce, ak liek neužije, nikdy sa nevylieči.

Najväčšou ilúziou je minulosť. Spomínajúci sa často rozprávajú o veciach, ktoré už dávno neexistujú.

Najväčším bláznovstvom je plánovať starobu. Veď už zajtra tu nemusíte byť.

Každý chce tvoje dobro, nedaj si ho vziať.

Optimizmus je spôsobený nedostatkom informácií, pesimizmus ich nadbytkom.

Kto druhému jamu kope, tomu bude prisypané.

Je lepšie byť krásna ako múdra, pretože priemerný chlap lepšie vidí ako myslí.

Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože sa vždy nájde niekto, kto nevie, že to nejde a urobí to.

Kto sa smeje naposledy, ten má dlhé vedenie. Kto sa smeje stále, ten je na tom krásne.Ako sa krása obrazu dá zvýrazniť jediným ťahom štetca, tak sa múdrosť a postrehy dajú zachytiť jedinou vetou. Aforizmy.

http://dl.glitter-graphics.net/pub/674/674721tt9dcph6nh.gifKeby....

18. února 2010 v 19:22 ANYTHING


Keby sa celá Zem zmenšila na dedinku so sto obyvateľmi pričom by ostal zachovaný pomer všetkých ľudských odlišností - ako by potom táto maličká, rôznorodá dedinka vyzerala?
V dedinke by bolo:

55 Ázijcov,
21 Európanov,
14 obyvateľov zo Západnej pologule,
8 Afričanov
52 žien,
48 mužov
70 "farebných",
30 belochov
30 kresťanov,
70 iných vierovyznaní
89 heterosexuálov,
11 homosexuálov
6 ľudí by vlastnilo väčšinu majetku celej dediny
6 ľudí by bolo z USA
80 by žilo v dome, ktorý by nezodpovedal nášmu štandardu
70 by nevedelo čítať
50 by trpelo podvýživou
1 by bol na prahu smrti
1 by bola tehotná
1 by mal vysokoškolské vzdelanie
1 by vlastnil počítač

Globálny pohľad na svet umožňuje uvedomiť si niekoľko faktov:

Ak žijete v peknom byte, máte dosť jedla a viete čítať, ste členom veľmi úzkej skupiny.

Ak máte pekný byt, jedlo, viete čítať a vlastníte počítač, ste členom elity.

Ak ste nikdy nemusel bojovať so zbraňou, nezažili osamelosť väzenia, utrpenie mučenia,
zvieravý pocit hladu... ste na tom lepšie ako 500 miliónov ľudí tohto sveta.

Ak môžete chodiť na omše do kostola, bez toho aby ste sa museli obávať poníženia, zatýkania, mučenia alebo smrti, ste šťastnejší ako miliarda ľudí, ktorí nemajú to šťastie.

Ak máte jedlo v chladničke, oblečenie v šatníku, strechu nad hlavou a miesto na spanie... ste bohatší ako 75 % ľudí na tejto planéte.

Ak máte peniaze v banke, vo svojej peňaženke a niečo si sporíte pre budúcnosť... patríte medzi 8% najbohatších ľudí sveta.

Vyššie uvedené fakty sú pre každého z nás dôvodom pre zamyslenie - odkiaľ pramení naša nespokojnosť, túžba mať stále viac a kam nás vedie honba za majetkom, bohatstvom a luxusom, ktorý už dávno nemá nič spoločné s uspokojovaním základných ľudských potrieb?

http://dl.glitter-graphics.net/pub/674/674721tt9dcph6nh.gif

Carnac

12. února 2010 v 12:47 DIVY PRÍRODY

Carnac je detektívnou záhadou. Tisíce kameňov rôznych veľkostí sa tu týčia k nebi v osem kilometrov dlhom páse v niekoľkých radoch vedľa seba. Kedysi ich vraj bolo okolo 15 000 dnes zostáva 10 000 kameňov. Boli vztýčené asi pred 6000 rokmi, sú teda ešte staršie ako pyramídy v Gíze. Tieto radové zoskupenia sú pravdepodobne zbytky kultových pamiatok orientovaných buď severojužným smerom, alebo obrátené k západom a východom slnka v dňoch rovnodennosti, pretože ľud mladšej doby kamennej, ktorý tieto menhiry v rokoch 5000 - 2000 pred našim letopočtom postavil, pestoval kult slnka a mesiaca.

V okolí je taktiež niekoľko dolmenov, ktoré sú rovnako staré. O dolmenoch sa traduje, že to boli pohrebné komory. Stavba takéhoto rozsahu musela byť pre civilizáciu, ktorá ju budovala, určute nesmierne dôležitá. Archeológovia všeobecne uprednostňujú teóriu, že tieto stavby tvorili akési astronomické observatórium.

Samotné polia plné menhírov sú oplotené, pretože v minulosti dochádzalo k rozkrádaniu kameňov. Kameňov totiž bývalo v minulosti dokonca 15 tisíc, dnes ich je okolo desať tisíc. Môžu sem len ovce, ktoré sa starajú, aby tieto monumentálne stavby nezarástli burinou.

GALÉRIA OBRÁZKOV
http://iconbazaar.com/bars/decorative/decor012.gif
/ZOOM/

Fichier:Carnac sign and megaliths.jpg

Fichier:Menhirs carnac.jpg

Soubor:Menec.JPG

File:Carnac 2008 PD 33.JPG

File:Kermario Carnac.JPG

File:Menec alignment.JPG

Fichier:Carnac megalith alignment 1.jpg

File:Carnac megalith alignment 2.jpg

File:Tumulus carnac bis.jpg

File:Tumulus carnac.jpg

File:Menhir-carnac-dettaglio.jpg

File:Menhir-carnac-allineamento.jpgNunavut

10. února 2010 v 21:46 DIVY PRÍRODY


Datei:Coat of arms of Nunavut.png

Nunavut je jedným z dvoch teritórií Kanady, rozkladá sa na ploche viac ako 2 milióny štvorcových kilometrov. Keby bol Nunavut samostatným štátom, bol by 13. najväčším na svete!. Zahrňuje najsevernejšiu časť územia, zasahuje až ku Grónsku a jeho súčasťou je i mnoho malých arktických ostrovčekov. Napriek svojej rozlohe je toto územie jedno z najredšie osídlených na celej zemeguli. V Nunavute leží aj najsevernejšie obývané miesto planéty - Alert.
Väčšinu obyvateľov tvoria Eskimáci, ktorí majú veľkú mieru autonómie. Ich jazykem je inuktitut, ale väčšinou hovoria aj anglicky, a to hlavne v oblastiach, kam viac jazdia turisti.

Čo je tu k videniu?
Turisti sem prichádzajú hlavne kvôli eskimáckej kultúre a ich umeniu. To sa dá obdivovať v jednom z miestnych múzeí - napríklad v múzeu Nunatta Sunakkutaangit alebo v knižnici v hlavnom meste, kde je múzeum arktických zvierat.

Najväčším a zároveň hlavným mestom je Iqaluit (Frobisher Bay), kde žije štvrtina obyvateľov. Názov v grónčine - inuitčine znamená "Naša Zem", "Naša vlasť". Je prístupné len letecky. Najnavštevovanejším miestom je osada Crystal. Jedlo a exportovaný tovar je tu veľmi drahý, pretože sa musí dovážať letecky alebo loďou, ak sú na to priaznivé podmienky.

Do tohoto územia nevedú žiadne cesty ani železnice, dá sa sem dopraviť len letecky z Edmontonu, Calgary, Montrealu alebo Ottawy. Po území sa dá pohybovať buď regionálnymi autobusmi alebo autom, v zime tiež saniach ťahaných psami alebo na snežných skútroch.

GALÉRIA OBRÁZKOV
http://iconbazaar.com/bars/decorative/decor012.gif
/ZOOM/

Datei:NU-Canada-territory.png

Súbor:Baffin Island Northeast Coast 1997-08-07.jpg
Severozápadné pobrežie Baffinovho ostrova

Datei:Winterreise 1997.jpg

Datei:Twin Otter 1 1997-08-05.jpg

Datei:Ptarmigan Schneehuhn 2004-11-15.jpg

Datei:Huskies 2000-08-24.jpg

Datei:Saxifraga oppositifolia 14-98-45.jpg


Pravidelne navštevujú Zem

10. února 2010 v 12:23


Podľa informácií popredného vedca skrývajúceho sa pod menom doktor Andersen, ktorý pracoval na tajnom projekte Strážcovia krídel, nás v súčasnosti pravidelne navštevuje vyše 100 predstaviteľov mimozemských civilizácií. Iné údaje hovoria o návštevách 70 rôznych rás. V súlade so správou Grudge č. 13 v roku 1963 vláda USA vedela najmenej o 17 rasách. Odvtedy však získala množstvo informácií na túto tému...

Tvrdí to okrem iných aj kapitán letectva John Lear, ktorý kedysi kandidoval na úrad senátora štátu Nevada. John Lear vie, že v roku 1947 prezident Harry Truman povolal supertajnú bunku MJ-12 (Majestic) na skúmanie vraku havarovaného lietajúceho taniera. Zakrátko mala táto bunka na starosti kontakty s bytosťami z iných planét a jej úlohou bolo účinne utajovať tieto informácie pred verejnosťou. Skupinu Majestic-12 tvorili významní vedci a príslušníci armády.


Koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov skupina MJ-12 ako oficiálny zástupca vlády, podpísala dohodu s úskočnou civilizáciou tzv. Sivých. Dohoda umožňovala tzv. Sivým robiť pokusy na ľuďoch a odoberať orgány chovným zvieratám. Výmenou dostala armáda Spojených štátov prístup k supermoderným technológiám. Toto senzačné tvrdenie si možno overiť -- hovorí pilot Lear. V dedine Dulce v Novom Mexiku, v mohutnom komplexe využívanom v súlade s určením dohody pol na pol pre CIA a úskočných Sivých, sa ,,dôkazy" močia v obrovských kotloch, naplnených mazľavou hmotou. Siví totiž trpia tráviacimi poruchami a jediným liekom je pre nich určitý enzým, ktorý možno získať len z ľudských a zvieracích tkanív. Vláda Spojených štátov nemá v tejto súvislosti čo povedať. Môže len znižovať štatistiky úhynov.

Dlhoročné pôsobenie MJ-12 sa sústreďovalo predovšetkým na blokovanie informácií o UFO a mimozemšťanoch. Možnože práve z tejto bunky sa grupovali preslávení "Mei in Black - Muži v čiernom", nazývaní aj ,,mibmi". Práve títo muži navštevovali niektorých svedkov stretnutí s UFO.
Chodili na návštevy v trojici. Boli oblečení v tmavých oblekoch s bielymi košeľami, mali dlhé plášte s vyhrnutými goliermi, klobúky typu borsalino... Jazdili autami známych značiek a vyzerali ako duchovní alebo majitelia dobre prosperujúcich pohrebných ústavov.

Podľa niektorých správ hovorili ,,muži v čiernom" s cudzím prízvukom, mali orietálne črty tváre a určité nedostatky v prejave. Chvíľami akoby vypadli z úlohy, ktorú sa naučili. Ich monológ bol ukážkou z gangsterských filmov. Hovorili napríklad: ,,Baby, radšej zabudni na celú vec, lebo ťa stretne čosi zlé." Alebo: ,,Obávam sa pán Brown, že robíte chybu... Vraj máte veľmi peknú ženu."

Doktor Joseph F. Louiston, ufológamatér, za sedem rokov narátal 300 prípadov obťažovania svedkov UFO ,,mužmi v čiernom". Tu je niekoľko typických príkladov.

Dva týždne po tom, čo Marge Symkinsová na vlastné oči videla lietajúci tanier, zaklopal na dvere jej bytu neznámy muž v plášti do dažďa, s mŕtvolne bledou tvárou a neprirodzene svietiacimi očami. Jeho výzor ju znepokojil, a tak ho nepustila dnu, ale hovorila s ním len cez dvere, zabezpečené retiazkou. Neznámy ju vystríhal, aby nikomu neprezradila, že videla UFO. Niekoľkokrát to zopakoval. Zarazená Marge rýchlo zabuchla dvere. O niekoľko týždňov sa ten istý muž postavil pred ňu v supermarkete: ,,Som z tej lode, ktorú ste videli, nesmiete hovoriť o inej lodi," oznámil. Symkinsová sa tvárila, že nevie, o čom hovorí. Muž sa objavil ešte raz. Natrafil však na Marginu spolubývajúcu, ktorá ho poslala do čerta, nazvúc ho ,,nákazou". Marge tvrdí, že ,,muž v čiernom" ju navštívil ešte raz, a to v spoločnosti rovnako bledého muža v plášti do dažďa. Zaklopali na dvere, postáli a odišli. Viac ich nevidela.

Toma Willisa navštívili ,,muži v čiernom" tri týždne po tom, čo videl lietajúci tanier. Prijala ich jeho žena, lebo Tom nebol doma. Obaja boli štíhli, bledí a akoby prihrbení. Ubezpečovali ju, že sa musia vážne pozhovárať. Potom prišli, keď bol Tom doma. Upozornili ho, aby bol opatrný. Willis ich videl ešte niekoľko ráz.

Hoci sa takéto slovné napomenutia zdajú byť neefektívne, v skutočnosti sú účinné. Osoby takto napomenuté sa začínajú báť a dokonca trpia stihomamom.

Americký ufológ Albert K. Bender po návšteve ,,čiernej dvojice" mlčal ako zakliaty desať rokov. Psychologická vojna ,,mužov v čiernom" má občas aj drastické formy. Objavujú sa niekedy napríklad v televízii počas vysielania športových prenosov, alebo sa ozvú z rádioprijímača: ,,Pán Brown, bolo by veľmi nerozvážne, keby ste poslali do novín to, čo ste videli. Prosím, nechajte to tak." Takéto informácie však počujú či vidia len tí, ktorým sú určené.


V roku 1979 traja mladí ľudia videli na nebi svietiaci cylinder. Zakrátko ich navštívili ,,muži v čiernom". Pri tejto príležitosti sa ukázalo, že neznámi sa dokážu teleportovať. Jean Pierre Prevost zistil, že v jednu chvíľu boli v jeho byte a o pár sekúnd už sedeli vo forde a odchádzali. Potom ho sledovali všade, kam išiel, a významne sa naňho pozerali.

Istých manželov navštívili dve osoby v čiernom - muž a žena. Meravo sedeli vedľa seba až v jednu chvíľu začal muž ohmatkávať ženu. Spýtal sa vraj: ,,Pán Brown, robím to správne?" Keď manžel na chvíľu vyšiel z izby, nuž sa spýtal: ,,Mohol by som vidieť vaše akty?"

Ako vysvetliť tieto situácie?

Jedna z hypotéz hovorí, že ,,muži v čiernom " nie sú ľudia, ale predstavitelia iných civilizácií. Preto vyzerajú tak zvláštne, nevhodne sa správajú a majú neobyčajné vlastnosti.

Iná teória predpokladá, že ,,muži v čiernom" sú agentmi CIA, Air Force alebo spomínanej MJ-12. Niektorí si myslia, že môže ísť o ,,ľudské automaty", diaľkovo riadené mimozemšťanmi.

Doktor Joseph F. Louiston hovorí: ,,Sú ,skutoční' iba v tom zmysle, že fungujú v predstavivosti svedkov UFO. Neobyčajný psychický otras u osôb vyznačujúcich sa zvlášť vnímavou osobnosťou, vyvoláva vnútornú potrebu potvrdiť si, že k nezvyčajnému stretnutiu naozaj došlo. Takýto svedok začína snívať o hosťovi, ktorého návšteva by potvrdila pravdivosť pozorovania a vzápätí začína stotožňovať túto túžbu so skutočnosťou." John Lear vôbec nepochybuje o tom, že mimozemšťania sú na našej planéte, že informácie sa utajujú, že oficiálne miesta zámerne udržiavajú ľudstvo v stave nevedomosti.

V Spojených štátoch amerických každý rok mizne za neobjasnených okolností 20 000 detí. V roku 1973 zaznamenali farmári 14 000 prípadov zmrzačenia dobytka. To musí byť záležitosť mimozemšťanov. Pilot Lear hovorí: ,,Problém je v tom, že väčšina ľudí naďalej verí svojej vláde, verí, že Kongres rozhoduje a prezident riadi krajinu..."
Vakcinácia snáď naposledy..

8. února 2010 v 12:12 ANYTHING

Ak chceme, aby bol náš národ zdravý duchovne, musíme byť zdraví i telesne. Nebolo povedané iba tak: "Duch je síce ochotný, ale telo je slabé." Iba v zdravom tele môže byť zdravý duch. A zdravie je iba tam, kde je zdravý duchovný a telesný život. Vtedy je aj imunitný systém človeka silný a nepotrebuje lieky alebo preventívne vypínanie kontrolky ukazujúcej chorobou, že niečo dôležité v našom živote nie je v poriadku. Alebo sa chce snáď tvrdiť, že Boh stvoril naše telá nedokonalé a musíme jeho dielo opravovať?

Apokalyptická choroba?

Podľa hrozieb Svetovej zdravotníckej organizácie, médií a niektorých iniciatívnych jedincov z vládnych kruhov to tak vyzerá. Je však prasacia chrípka skutočne takým vážnym nebezpečenstvom, aby sme boli nútení siahnuť hlboko do vrecka štátnych rozpočtov a plytvať peniazmi daňových poplatníkov? Veď na iné choroby umiera tisícnásobne viac ľudí a nerieši sa to...

Prasacia chrípka však určite nebude prírodou zoslaná epidémia, ktorá by mala potrestať ľudstvo za jeho bezohľadnosť, lebo ako kríženec prasacej, vtáčej a ľudskej chrípky nemohla vzniknúť prirodzene, ale iba v laboratóriách.
Súčasne s týmto tvrdením je dôležité uviesť, že firma Baxter si rok pred vypuknutím prasacej chrípky dala patentovať vakcínu proti prasacej chrípke (dňa 28. 8. 2008, číslo patentu US 2009 0060950 A1). Ako mohla vedieť, že choroba vypukne? Podieľala sa na vývoji vírusu?
Firma Baxter je známa aj distribuovaním vakcín proti vtáčej chrípke (vírus H5N1). Ešte v decembri 2008 distribuovala do 18 krajín sveta vakcíny, ktoré boli infikované vírusom vtáčej chrípky. Našťastie v Českej republike vakcíny otestovali najskôr na fretkách. Všetky uhynuli. Vakcína mala zrejme pod zámienkou boja proti vtáčej chrípke slúžiť na rozšírenie epidémie a umožniť tak ďalší predaj vakcín. Lebo omyl ohrozujúci životy obyvateľov osemnástich štátov je vylúčený.
Toto nebol inak prvý známy incident tejto dodnes slobodne a beztrestne podnikajúcej firmy, lebo v nedávnej minulosti firma Baxter spôsobila úmrtie tisícov pacientov chorých na žltačku, lebo jej krvné produkty boli kontaminované vírusom HIV. Mnohí pacienti dokonca nakazili vírusom i svojich rodinných príslušníkov... A určite tiež nešlo o omyl, lebo existujú záznamy FDA (vládna agentúra pre správu potravín a liečiv), ktoré po početných úmrtiach tieto produkty zakázalo predávať v USA, ale súčasne povolilo predaj v zahraničí, kde sa celá situácia s úmrtiami opakovala.
Dôležitejšie ako kto vakcínu vyrába je si uvedomiť, že takéto farmaceutické spoločnosti neboli nikdy za spáchané zločiny odsúdené a beztrestne zarábajú na laboratórne vyvinutých biologických zbraniach a následne na vakcínach. Kto stojí za týmito spoločnosťami, že dokáže ovplyvňovať Svetovú zdravotnícku organizáciu, vládnych predstaviteľov i médiá na šírenie falošnej propagandy vakcinácie?

Zloženie vakcín

Všeobecne vakcíny obsahujú oslabený živý vírus, jeho časť alebo látku, ktorá vie navodiť reakciu imunitného systému. Po vstreknutí do tela sa očakáva, že takto oslabené vírusy ľudské telo zvládne zničiť a popritom si vyrobí protilátky, ktoré by mu mali pomôcť zdolať v priebehu nasledujúceho niekoľkoročného obdobia i neoslabený vírus. Ono to však tak nefunguje, lebo imunitný systém je oveľa komplexnejší a cudzorodé látky v ľudskom neraz spustia i samodeštruktívne procesy, ktoré napáchajú viac škody ako úžitku a dlhodobo poškodzujú zdravie.
Súčasťou vakcín sú aj iné "pomocné" vysoko jedovaté látky, ako ortuť, hliník, formaldehyd...
Pri výrobnom procese vakcín sa používajú rôzne tkanivá živočíšneho pôvodu ako obličky, zvieracie, ale i ľudské embryá (pochádzajúce z potratov). V nich sú často mikroorganizmy a všetky možné druhy kontaminácií, ktoré sa čiastočne dostávajú i do vakcín, a následne priamo do krvného obehu človeka bez toho, aby prešli ochrannými procesmi imunitného systému. Vakcíny proti obrne boli kontaminované vírusom SV40 spôsobujúcim nádory, v iných vakcínach sa našli leukotické vírusy, pestivírusy, acanthamoeby ("mozog-požierajúce" améby), cytomegalovírusy, vírusy vtáčej rakoviny, inhibítory enzýmov...

Úspechy vakcinácie


Všeobecne sú rozširované informácie o úspešnosti vakcinácie a ako dôkaz sa poukazuje na mnohé choroby, ktoré boli vďaka vakcínam úspešne odstránené. Je to však pravda?
Pozrime sa napríklad na štatistiky úmrtí na čierny kašeľ. Podľa nich je nepochybné, že po vakcinácii v roku 1949 sa skutočne v priebehu nasledujúceho desaťročia výrazne znížil počet úmrtí na čierny kašeľ. Ak si však pozriete aj štatistiky za obdobie predchádzajúcich desaťročí, uvidíte, že počet úmrtí na čierny kašeľ v období pred vakcináciou z roka na rok klesal a že vakcinácia bola spustená až v dobe, keď úmrtnosť dosahovala úroveň iba 10%. Ústup epidémie čierneho kašľa teda nemal nič spoločné s vakcináciou a táto choroba by doznela sama i bez očkovania. Naopak, je možné tvrdiť, že bez vakcinácie by sa choroba vytratila ešte skôr, lebo imunita ľudí by nebola znížená jedmi, ktoré vakcíny obsahujú.
U detskej obrny sa začalo s vakcináciou takisto až keď bola choroba na ústupe, a aj napriek tomu, že počet paralyzovaných ľudí po očkovaní vzrástol, vakcinácia bola pred verejnosťou prezentovaná ako účinná a detská obrna ako úspešne porazená. Vzniknuté ochorenia (najčastejšie spôsobené priamo "oslabenými" vírmi vo vakcíne) boli vykazované ako iné choroby a detská obrna nakoniec ustala sama, v dôsledku všeobecného zvýšenia hygieny, lepšieho uskladňovania potravín, čistej vode, modernej kanalizácii, dostatku stravy... Jednoducho v dôsledku zlepšenia životných podmienok, ktoré umožnili správne fungovanie imunitného systému ľudí.
Podobne sa tak dialo aj pri iných chorobách, ako napríklad pri osýpkach, záškrte, čiernom kašli... pri ktorých vakcinácia začala až v období, keď choroby takmer úplne vymizli. To, že choroby ustali zlepšením životných podmienok a nie vakcináciou, je vidieť jasne pri šarlachu a týfuse, pri ktorých sa masová vakcinácia vôbec neprevádzala.

Sú vakcíny bezpečné?

Všetci lekári, ktorí problematiku poznajú, vedia, že všetky vakcíny sú vysoko toxické a pripúšťajú, že následné účinky sú nepredvídateľné. Stav zdravia a funkčnosti imunitného systému je totiž u každého jedinca iná. Preto je vopred nemožné určiť reakciu, akú vakcína spôsobí. Napriek uisteniam o bezpečnosti vakcíny ide vždy o smrteľne nebezpečnú hru, lebo vakcína môže následne spôsobiť paralýzu, ochorenie obličiek, poškodenie pečene či dokonca smrť, alebo s väčším časovým odstupom rakovinu, srdcové problémy či nejakú inú chronickú chorobu. Negatívne dôsledky však jedy vstreknuté do tela spôsobia v každom prípade.

Povinné očkovanie

Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára musia deti na Slovensku absolvovať povinne počas svojich prvých 15 mesiacov života až 25 očkovaní! To predstavuje pre ich krehké rozvíjajúce sa telíčka enormnú záťaž!

4. deň života: tuberkulóza
3.-4. mesiac: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofilová infekcia, pneumokok
5.-6. mesiac: opakuje sa znova 7 očkovaní
11.-12. mesiac: opakuje sa znova 7 očkovaní
15. mesiac: osýpky, mumps, rubeola
6. rok života: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna
11. rok života: osýpky, mumps, rubeola, tuberkulóza
13. rok života: záškrt, tetanus, detská obrna
Dospelí: záškrt, tetanus: preočkovanie každých 15 rokov

V niektorých krajinách, ako napr. Rakúsko, Nemecko, Španielsko, sa proti tuberkulóze neočkuje vôbec, u nás už vo 4. deň života dieťaťa! V iných krajinách je toto očkovanie dobrovoľné (Anglicko, Taliansko, Švédsko) - a s touto chorobou napriek tomu nemajú problémy.
Nie všade sa tak "starajú" o nové generácie, alebo lepšie povedané, nie všade sú poplatní farmaceutickým spoločnostiam, ktoré evidentne štedro uplácajú svojich služobníkov.
Je podozrivé, ak majú deti povinne dostať vakcínu proti hepatitíde B a súčasne pripúšťať, že človek sa touto chorobou môže nakaziť iba použitou infikovanou injekčnou ihlou alebo pohlavným stykom! Podobne diskutabilné je očkovanie proti chorobám, ktoré sa už dlhé roky vôbec nevyskytujú...

Dáte sa očkovať?

Väčšina doktorov nie, a nedajú očkovať ani svoje deti. Mnohí vedia, že vakcíny škodia a človek sa dokáže vyliečiť i bez nich - a to bez nebezpečných vedľajších účinkov.
Ako je teda možné, že podvod s masovou vakcináciou ešte stále funguje? Možno sú to peniaze, strach o zamestnanie, snaha získať prestíž, pomýlený idealizmus, neinformovanosť, neschopnosť alebo lenivosť používať vlastný rozum, dôverčivosť, alebo podobné dôvody na strane podporovateľov vakcinácie. Nie však zo strany výrobcov vakcín! Na najvyšších úrovniach medicínskeho kartelu sú vakcíny najvyššou prioritou, pretože vakcíny oslabujú imunitný systém ľudí, a tým umožňujú vznik ochorení a výnosný obchod s chorobami. A ten bude prekvitať iba dovtedy, dokiaľ sa nájde dosť naivných a dôverčivých ľudí, ktorí na to naletia.

http://dl.glitter-graphics.net/pub/674/674721tt9dcph6nh.gif

História vakcinácie

6. února 2010 v 14:02 ANYTHING


Ak chceme spoznať pravdu o vakcinácii, je dobré sa pozrieť na jej históriu. Skúmanie minulosti môže viesť k poznaniu. Nebudeme sa tu však zaoberať priekopníkmi vakcinácie, ktorej história siaha až do 15 storočia, alebo šamanmi a medicinmanmi, i keď napríklad poznanie ľudí ako Edward Jenner, ktorý koncom 18. storočia očkoval kravskými kiahňami, a ktorého vlastný syn kvôli jeho vakcíne zomrel ako dvadsaťročný a ťažko retardovaný, by mohlo veľa napovedať. Pozrieme sa na vakcináciu prevádzanú na ľuďoch v širokom merítku.

1976 - Očkovanie proti prasacej chrípke

Nie, nemáte deja vu - to, čo je tu teraz, tu už bolo. V roku 1976 bola vyhlásená epidémia prasacej chrípky. Slogany propagandy informovali: "prasacia chrípka je nákazlivá a kto sa nedá očkovať, môže zomrieť" a epidémia sa dávala do súvisu so španielskou chrípkou, ktorá zahubila podľa pôvodných údajov 20 miliónov ľudí.
V čele očkovacej kampane stál Dr. David Sencer z Centra pre kontrolu chorôb (CDC) za podpory Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Rovnako tak bolo očkovanie podporené väčšinou kongresmanov a aj samotným prezidentom Fordom, ktorý neváhal vyhrnúť rukáv a dal sa na odfotografovať, ako dostáva injekciu. Následne bola uvoľnená z poplatkov daňovníkov suma 135 miliónov dolárov na nákup očkovacej vakcíny.
Hoci lekárska a vládna propaganda posielala paniku šíriace reklamy do všetkých novín, úrady, ktoré boli ochotné držať sa faktov, uvádzali presný opak. Napríklad dr. J. Anthony Morris, jeden z hlavných vládnych expertov na vakcíny, sa vyjadril, že neexistujú žiadne dôkazy, že prasacia chrípka je zabijak, alebo že sa rozšíri. Povedal tiež: "Neexistujú ani žiadne dôkazy, že vás vakcína ochráni pred chrípkou, pretože neexistovali žiadne prípady prasacej chrípky, kde by sa mohla vakcína odskúšať".
Dr. Morris, pretože oponoval programu vakcinácie a poukázal na nebezpečia a neúčinnosť vakcíny, bol vyhodený z práce. Zdá sa, že ľudia stojaci za vakcináciou boli ochotní urobiť čokoľvek, aby neprišli o nemalé finančné zisky, ktoré vakcinácia prináša. Podobných vyjadrení, ktoré vakcínu proti prasacej chrípke označovali za neadekvátnu, aby mohla konať nejaké dobro, však pribúdalo. Ako americkí, tak aj anglickí odborníci pri testoch na laboratórnych zvieratách dosiahli rovnaké výsledky - keď bola dávka dostatočne silná, aby vírus zabila, zabila aj zvieratá, a keď bola dostatočne oslabená, aby bola pre zvieratá a ľudí bezpečná, bola príliš slabá, aby zabila vírus, a nepredstavovala žiadnu ochranu.
Neskôr vyšlo najavo, že strašenie prasacou chrípkou bolo založené len na smrti jedného vojaka v Fort Dix v New Jersey! Dokonca neexistovali ani žiadne skutočné dôkazy, že prasaciu chrípku mal. Vojak menom David Lewis v skutočnosti zomrel na následky oslabenia organizmu pod náporom fyzických cvičení, od ktorých nebol oslobodený i napriek tomu, že žiadal o hospitalizovanie. Všetci vojaci na zmienenej základni boli inak zaočkovaní proti chrípke vakcínou Port Chalmers, o ktorej sa tvrdilo, že obsahuje antigény na ochranu proti všetkým kmeňom chrípky. Krátko po očkovaní však na chrípku ochorelo viac ako 500 mužov, čo dokázalo, že vakcína proti chrípke vôbec nechránila, ale naopak ju spôsobovala. Podobne boli v rovnakej dobe hospitalizovaní vojaci i v iných útvaroch a je pravdepodobné, že existovali i ďalšie prípady otravy očkovaním - nepochybne so sfalšovanými úmrtnými listami, ako je to obvyklé v prípade úmrtia na očkovanie. V úmrtných listoch pri otrave vakcínou zvyčajne stálo "zomrel na zápal pľúc, hepatitídu, zápal mozgových blán alebo niečo iné".
Krátko po začiatku kampane, keď vakcína začala spôsobovať úmrtia a katastrofy, a dôverčiví ľudia slepo kráčali do očkovacích stredísk, mnoho ľudí, ktorí podvod od začiatku prehliadli, sa pokúšali dostať varovanie do novín, televízie a ďalších komunikačných prostriedkov. Ale médiá boli hluché. Niekoľko "dobrodruhov" sa pokúsilo osloviť čo najviac ľudí varovnými letákmi a prostredníctvom stretnutí. Ale nedostalo sa to k dostatočnému počtu ľudí. Do konca roku 1976 sa dalo z celkovej populácie 216,2 miliónov občanov očkovať proti prasacej chrípke podľa dostupných informácií 25 miliónov Američanov a do konca programu prasacej chrípky takmer 50 miliónov.
Postupne sa k nesúhlasu s vakcináciou pridali i médiá, ktoré neboli pod vplyvom ľudí stojacich za plánom vakcinácie. Napríklad "The National Enquirer" 2. novembra 1976 napísal: "Vládny babráci z radov zdravotníckych expertov nesú priamu vinu na úmrtiach spôsobených programom prasacej chrípky - pretože zlyhali a nevarovali ľudí pred nebezpečenstvom očkovania. A masový program očkovania je zbytočný, pretože na celom svete neexistujú žiadne prípady prasacej chrípky." Dr Archie Kalokerines z nemocnice Colleranebri v Austrálii nazval imunizačný program proti prasacej chrípke dokonca veľmi výstižne plánom masovej vraždy.
Propagátori očkovania sa zúfalo pokúšali nájsť aspoň jeden prípad prasacej chrípky, aby ospravedlnili očkovaciu kampaň. Ale nenašli jediný prípad, dokonca ani medzi prasatami. Keď sa dopočuli o človeku menom Larry Hardison z Missouri, ktorý mal symptómy chrípky, vycestovali tam, aby mohli odobrať vzorku z jeho krku a urobiť z toho prípad. Ale kým sa k nemu dostali, bol už zdravý. Väčšina prípadov chrípky, ktoré preverili, boli spôsobené samotnou vakcínou...
Vakcinácia musela byť nakoniec kvôli početným úmrtiam a paralýzam zastavená skôr, než by vypukli nepokoje a ľudia by chceli zabiť všetkých iniciatívnych lekárov a propagátorov očkovania. Tvrdenia, že vakcína ochráni 85% až 90% očkovaných a že vedľajšie účinky budú malé a bezvýznamné, sa ukázali ako nepravdivé, nutnosť ochrany vakcináciou ako cielená lož. Vakcinácia bola všeobecne odsúdená a nazvaná výpalníctvom. Vakcinácia bola všeobecne odsúdená a nazvaná výpalníctvom. V novinách sa objavovali slová ako: "Nadišiel čas požadovať rezignáciu všetkých, ktorí stoja za podvodom s prasacou chrípkou", alebo "tí, ktorí boli zodpovední, by sa mali morálne zodpovedať americkej verejnosti."

1955 - Vakcinácia proti detskej obrne

V novinách a časopisoch sa začala opakovane objavovať reklama: "Ochráňte toto leto svoje dieťa. Váš syn či dcéra bude mať najlepšiu šancu ochrániť sa pred opätovným úderom obrny, ak sa mu podá vakcína teraz. Vakcína Dr. Salka výrazne znižuje paralýzu obrny medzi tými, ktorí ju dostali v roku 1955 a bude chrániť tisíce ľudí v roku 1956, keď sa použije včas. Ak chceme zastaviť detskú obrnu v roku 1956, musí byť očkovanie okamžite zintenzívnené. Úspech bude závisieť od toho, koľko detí dostane aspoň dve dávky vakcíny pred ďalšou sezónou detskej obrny. Navštívte svojho lekára alebo úradníka verejného zdravia TERAZ, aby vám poradil, kedy a kde získať vakcínu." Následne boli uverejňované prehlásenia o účinnosti a bezpečnosti vakcíny.
Keď vakcína zabila prvých sedem ľudí a počet obetí denne narastal, propaganda použila ústa vysokých vládnych zástupcov a naďalej tvrdila, že vakcína je bezpečná a že očkovanie musí pokračovať. A to i napriek pochybnostiam v radoch odborníkov, a bez toho, aby existovali dôkazy o tom, že vakcína naozaj účinná a bezpečná je.
Správy o smrtiach však náhle umĺkli. Neskôr uviedol časopis "Defender", že zlé správy týkajúce sa výsledkov programu vakcinácie proti obrne boli cenzurované, aby sa ľudia nebúrili.
V iných krajinách neboli propagande Salkovej vakcíny tak otvorení. Napríklad britský medicínsky časopis varoval lekárov pred prehnane nadšeným prijatím vakcíny proti obrne a uverejnil zoznam toxických zložiek vakcíny.
Je naozaj pochybné, ako môže rozložené tkanivo obličiek opíc a hnis nakazených zvierat v kombinácii s inými vysoko toxickými látkami urobiť niečo dobré, ak je to vstreknuté do ľudského tela.
Štatistiky ukázali, že na detskú obrnu zomrelo, alebo ju dostalo oveľa viac tých, ktorí boli zaočkovaní, ako tých, ktorí vakcínu nedostali. V deviatich z 10 prípadov sa paralýza obrny šírila z končatiny, kam bola vakcína obetiam vstreknutá. Po týchto zisteniach bolo očkovanie proti detskej obrne v štáte Idaho úplne zastavené riaditeľom štátneho zdravotníctva Petersonom, ktorý označil vakcináciu za priamo zodpovednú za úmrtia a ochorenia na detskú obrnu. To, že neochoreli alebo nezomreli všetci ľudia, ktorí dostali vakcínu proti detskej obrne však neznamená, že neboli poškodení a že si neniesli zárodok rakoviny alebo iných chorôb do budúcnosti.
S odstupom času vyšlo na povrch, že Salk vakcína, rovnako ako aj Sabin vakcína proti detskej obrne, ktorá sa podávala orálne, bola infikovaná SV40 vírusom, ktorý spôsobuje nádory a ktorým je vďaka vakcinácii nakazených po celom svete veľký počet ľudí. Takéto hrubé omyly a slová o bezpečnosti vakcín však vôbec nejdú k sebe. Ale cieľ zrejme svätí prostriedky...
Napriek tomu, že počet paralyzovaných ľudí po očkovaní vzrástol, vakcinácia bola pred verejnosťou prezentovaná ako účinná a detská obrna v priebehu nasledujúcich rokov ako úspešne porazená. Vzniknuté ochorenia boli vykazované ako iné choroby a samotná detská obrna ustala nakoniec sama, v dôsledku všeobecného zvýšenia hygieny, zlepšenia životných podmienok, dostatku stravy, znížením psychického tlaku... a teda vlastne zlepšením fungovania imunitného systému, podobne ako u iných chorôb. Naopak, je možné tvrdiť, že bez vakcinácie by sa choroba vytratila ešte skôr, lebo imunita ľudí by nebola znížená jedmi, ktoré vakcíny obsahujú.

1918 - Španielska chrípka

Nebola to prvá svetová vojna, ktorá spôsobila najväčšiu epidémiu v dejinách ľudstva, ktorá bola neprávom nazvaná španielskou chrípkou. Zomrelo na ňu viac ľudí, ako v samotnej vojne.
Prvá svetová vojna trvala pomerne krátko a napriek očkovaniam vojakov nestihli byť spotrebované všetky pripravené vakcíny. Pretože neexistovala žiadna epidémia, ktorá by umožnila výrobcom predať vakcíny verejnosti, použili na propagandu vakcín tvrdenie, že vojaci sa vracajú domov z cudzích krajín so všemožnými chorobami a že všetci preto musia byť očkovaní všetkými dostupnými vakcínami na trhu.
Vojaci sa síce vracali s chorobami, ale vzniknutými z očkovania vakcínami: vysoké horúčky, extrémna slabosť, zažívacie problémy... Mnoho z nich sa zbláznilo v dôsledku post-očkovacej encefalitídy, ale lekári to nazvali "šok z výbuchov", hoci mnoho z takých vojakov nikdy neopustilo americkú pôdu. Vakcína proti záškrtu spôsobovala zápchu pľúc, zimnicu, horúčku, opuch, bolesti hrdla a dusenie v dôsledku obtiažneho dýchania, po ktorom nasledovala smrť. Telo sčernelo kvôli nehybnej krvi, ktorá mala vo fáze dusenia nedostatok kyslíka. Zo začiatku tomu hovorili čierna smrť. Ďalšie vakcíny spôsobovali iné reakcie, ako paralýzu, poškodenie mozgu, kŕče lícnych svalov...
Keď sa lekári pokúšali potlačiť vakcínou týfus, vytvorili horšiu variantu týfusu, ktorú nazvali paratýfus. A keď namiešali ešte silnejšiu a nebezpečnejšiu vakcínu, aby potlačili paratýfus, vytvorili ešte horšiu chorobu, pre ktorú nemali názov. Pretože nechceli priznať, že táto hrozná choroba je ich vlastné dielo, vytvorené vakcínami a potlačujúcimi liekmi, nazvali ju Španielskou chrípkou.
Všetci ľudia, ktorí žili v čase epidémie španielskej chrípky v roku 1918, hovorili, že to bola najstrašnejšia choroba, ktorú kedy svet videl. Silní muži, svieži a veselí, boli jeden deň živí, a druhý mŕtvi. Choroba mala charakteristiky moru pridaného k týfusu, záškrtu, zápalu pľúc, kiahňam, paralýze, a všetkým chorobám, proti ktorým boli ľudia hneď po prvej svetovej vojne očkovaní. Prakticky celá populácia bola očkovaná viac ako tuctom rôznych vakcín alebo toxických sér.
Táto pandémia sa tiahla dva roky a bola držaná pri živote ďalšími jedovatými liekmi podávanými doktormi, ktorí sa pokúšali potlačiť symptómy. Chrípka zasiahla iba očkovaných. Tí, ktorí očkovanie odmietli, chrípke unikli a darilo sa im dobre.
Keď bola španielska chrípka na svojom vrchole, všetky obchody, školy a firmy boli zatvorené, a dokonca aj nemocnice, pretože lekári a sestry boli zaočkovaní tiež a mali chrípku. Na uliciach nikto nebol. Tí, čo sa nedali očkovať, chodili z domu do domu a robili čo mohli, aby zaopatrili chorých, pretože bolo nemožné zohnať doktora. Ak by mikróby, baktérie, vírusy alebo bacily spôsobovali chorobu, mali by títo pomáhajúci neočkovaní, ktorí trávili denne hodiny v miestnostiach s chorými, ochorieť. Ale chrípku nedostali a nepriniesli ani domov žiadne mikróby, ktoré by nakazili ich vlastné deti.
Je to hrozné, ale žiaľ pravdivé. Imunitný systém oslabený jedmi vo vakcínach spôsobil, že milióny ľudí sa nedokázalo ubrániť chorobe, ktorú vytvorili "oslabené" vírusy vakcín. Hoci dnes je tento fakt zastieraný a nahradený mnohými účel plniacimi klamstvami podporujúcimi výnosný predaj vakcín, existuje stále veľa overiteľných dokladov o nebezpečenstve vakcinácie. Medzi ne patrí napríklad dokument z britských armádnych spisov z roku 1938, ktorý ukazuje, že medzi neočkovanými vojakmi nebol ani jediný prípad akejkoľvek formy črevnej horúčky (týfus), zatiaľ čo u očkovaných a "chránených" vojakov sa vyskytlo 37 prípadov týfusu a 5 úmrtí. Následne po tomto zistení bolo v britskej armáde povinné očkovanie zrušené.

Čo povedať na záver? Je načase, aby už konečne všetky tie úmrtia a choroby zapríčinené vakcináciou a jej vedľajšími účinkami doviedli ľudí k poznaniu, že vstreknutím jedov do tela sa nedá docieliť trvalé zdravie, podobne ako sa nedá zlo vyhnať zlom.
Snáď sa teda konečne poučíme z minulosti a nedovolíme, aby nás niekto zabíjal a oslaboval náš imunitný systém jedmi iba preto, že výroba vakcín je výnosný obchod.


Nebojíte sa užívať lieky?

4. února 2010 v 20:11 ANYTHING

Zdravý duchovný a telesný život je najlepšou ochranou proti chorobám. Pokiaľ však už človek porušil zákony, v ktorých žije, a v dôsledku toho ochorel, nezostáva mu nič iné ako choré telo vyliečiť (a samozrejme urobiť nápravu vo svojom živote, bez ktorej je trvalé zdravie nemožné). Na jednej strane je tu možnosť prirodzenej liečby bylinkami, ľudovou medicínou, vhodnou stravou, bioenergiou či alternatívnou medicínou, alebo neprirodzená liečba syntetickými prípravkami. Napriek tomu, že prirodzená liečba je účinnejšia, lacnejšia a nemá vedľajšie nepriaznivé účinky, je možné vidieť dlhodobú snahu uprednostňovať pred prirodzenou, takzvanou nepatentovanou liečbou, liečbu patentovanú. Liečia však lieky produkované farmaceutickým priemyslom?

Koronárne srdcové choroby

Základnou príčinou chorôb srdcovej tepny a infarktov je štrukturálne oslabenie a narušená funkcia arteriálnej steny, čo sa podobne ako skorbut prejaví pri dlhodobom nedostatku vitamínov a ďalších nevyhnutných živín.
Farmaceutický prístup k prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení však tieto príčiny ochorenia úmyselne ignoruje a radšej sa zameriava namiesto na liečenie choroby na ošetrovanie symptómov, ako napríklad na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Tak môže byť pretrvávajúca choroba dlhodobo liečená.
Súčasťou takejto liečby symptómov sú aj škodlivé vedľajšie účinky farmaceutík, ktoré vytvárajú nové ochorenia. Celkový celosvetový počet obetí kardiovaskulárnych chorôb v dôsledku týchto praktík má na svedomí viac ako 12 miliónov životov ročne.

Vysoký krvný tlak

Základnou príčinou vysokého krvného tlaku je zvýšené namáhanie arteriálnych stien kvôli nedostatku nevyhnutných živín v bunkách arteriálnych hladkých svalov, čo vedie k zužovaniu priemeru artérie a zvyšovaniu krvného tlaku. Napriek tomu, že je k dispozícii veľké množstvo klinických štúdií dokumentujúcich výhody použitia nepatentovateľných stopových prvkov, najmä aminokyseliny arginínu a horčíka, ktoré napomôžu správnemu fungovaniu buniek cievnych stien, a tým zväčšeniu priemeru ciev a normalizovaniu krvného tlaku, sú preferované farmaceutické drogy na ošetrenie vysokého krvného tlaku, ktoré sa úmyselne zameriavajú iba na ošetrenie príznakov. Napríklad na beta-blokátory redukujúce počet srdcových úderov a diuretiká zmenšujúce krvný objem. Takéto farmaceutické drogy zámerne obchádzajú odstránenie stiahnutia cievnych stien, ktoré je základnou príčinou vysokého krvného tlaku. Tieto lieky majú dlhodobo škodlivé vedľajšie účinky a vyvolávajú veľké množstvo nových ochorení, a tým dopyt po nových liekoch. Okrem toho nechávajú po celom svete stovky miliónov nevyliečených pacientov s vysokým krvným tlakom.

Zlyhanie srdca

Základnou príčinou srdcových zlyhaní je nedostatok bunkových biokatalyzátorov, niektorých vitamínov, minerálov, karnitínu, koenzýmu Q10 a ďalších bioenergetických nosičov v miliónoch svalových buniek srdca. To má za následok oslabenie čerpacej funkcie srdca a hromadenie vody v tele.
Farmaceutické prístupy vedome ignorujú túto skutočnosť a sústreďujú sa opäť len na symptómy. Diuretiká predávané na zabránenie zlyhania srdca vylučujú z tela nielen nahromadenú vodu, ale aj vitamíny, minerály a iné vo vode rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy predávané proti zlyhaniu srdca preto toto ochorenie v skutočnosti zhoršujú.

Nepravidelný srdcový tep

Základnou príčinou nepravidelného pulzu je nedostatok stopových prvkov, vitamínov, minerálov, ubiquinónu (koenzým Q 10) a ďalších nosičov bioenergie svalových buniek srdca. To má za následok narušenie tvorby alebo prenosu elektrických impulzov potrebných pre normálny srdcový tep. Farmaceutický prístup k liečbe nepravidelného srdcového tepu tieto skutočnosti vedome ignoruje a namiesto toho sa zameriava len na symptómy. Drogy predávané na upravenie tejto poruchy mnohokrát nepravidelný srdcový rytmus zhoršia, spôsobia zástavu srdca a predčasnú smrť pacienta. Pritom terapeutické použitie stopových prvkov je efektívne a spoľahlivé.

Rakovina

Rakovina bola ešte donedávna považovaná za rozsudok smrti. Nedávne pokroky v prirodzenej bunkovej medicíne to ale podstatne zmenili. Teraz je už očividné, že aj v prípade tejto choroby bol lekársky výskum nepatentovateľných terapií vedome zanedbávaný v prospech neefektívnych drog, ktoré epidémii rakoviny, jedného z ich najlukratívnejších obchodov, umožnili pokračovať.
Skutočnosť, že sa všetky typy rakoviny rozširujú v tele rovnakým spôsobom: za využitia tráviacich enzýmov - kolagénov (collagenázy, metalloproteinázy), je vedecký fakt. Tieto enzýmy možno blokovať, a tým zabrániť rozšíreniu rakovinových buniek terapeutickým použitím prirodzenej aminokyseliny, lyzínu, a to najmä spoločne s iným, tiež nepatentovateľným stopovým prvkom. Na tento liečebný prístup reagujú všetky druhy doteraz študovanej rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, prostaty, karcinómov, rakoviny pľúc, rakoviny kože, fibroblastomov, synoviálnej rakoviny a všetkých ďalších foriem nádorov.
Jediným dôvodom prečo tento zásadný objav nebol celosvetovo použitý na vyliečenie pacientov postihnutých rakovinou je skutočnosť, že tieto substancie nie sú patentovateľné, a preto dosahujú len nízke predajné zisky. Oveľa dôležitejšie však je, že akékoľvek efektívne liečenie ktoréhokoľvek ochorenia nakoniec povedie k jeho odstráneniu - a tým aj k zániku mnohotrilióndolárového trhu s farmaceutickými drogami.
Farmaceutické drogy predávané pacientom trpiacim na rakovinu sú obzvlášť podvodné a zákerné. Pod zámienkou ošetrovania rakoviny sú pacientom pod krycím názvom "chemoterapia" aplikované toxické substancie, vrátane derivátov yperitu. Skutočnosť, že tieto toxické zmesi zničia aj milióny zdravých buniek je vedome využívané, lebo ošetrovanie nebezpečných vedľajších účinkov chemoterapie (infekcií, zápalov, krvácania, zlyhania rôznych orgánov...) je ešte lukratívnejšie ako samotný obchod s chemoterapeutikami.

AIDS a iné infekčné choroby

Vedecké štúdie už pred viac ako 10 rokmi ukázali, že vitamín C môže znížiť schopnosť rozširovania HIV vírusu o viac ako 99%. Tento spoľahlivý, avšak nepatentovateľný liečebný postup bol však úmyselne ignorovaný, a boli vyvinuté patentované drogy proti AIDS s ťažkými vedľajšími účinkami. Okrem toho sú tieto lieky kvôli prehnaným licenčným poplatkom veľkej väčšine ľudí na tejto planéte nedostupné, čo odsudzuje mnohých chorých na smrť.
Obdobným spôsobom bolo úmyselne ignorované, že jediným a najdôležitejším opatrením zvyšujúcim imunitu voči infekčným ochoreniam je optimálny prísun vitamínov B6, B12, kyseliny listovej a niektorých ďalších nevyhnutných živín. Vedecky podloženou skutočnosťou je, že tieto biokatalyzátory bunkového metabolizmu zvyšujú produkciu leukocytov, ktoré sú hlavnou zbraňou nášho tela voči akejkoľvek infekcii.

Ďalšie choroby a "lieky"

Drogy znižujúce hladinu cholesterolu, obzvlášť statíny a fibráty, sú vo veľkom predávané pod zámienkou prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Je známe, že tieto lieky, v dávkach bežne podávaných miliónom pacientov na celom svete, spôsobujú rakovinu.
Acylpirín je hromadne predávaný pod falošnou zámienkou prevencie proti infarktom a mŕtviciam, pričom je známe, že dlhodobé užívanie tohto lieku je príčinou deštrukcie kolagénov, a preto postupne zvyšuje riziko infarktov a mŕtvičných záchvatov, vrátane iných ochorení, ako žalúdočných vredov a krvácania do žalúdka.
Lieky proti zápalom sú užívané proti bolestiam a zápalom, napríklad pri artritíde. Avšak mnohé z týchto liekov ničia spojivové tkanivo, napríklad v kĺboch, a tým pri dlhodobom užívaní zdravotné problémy skôr zhoršia, než aby ich liečili.
Kalciové antagonisty sú hromadne predávané pod falošnou zámienkou liečby vysokého krvného tlaku a prevencie proti infarktom, pričom dlhodobé užívanie týchto liekov je naopak známou príčinou rastu počtu infarktov, mŕtvic a ďalších ochorení.
Estrogén a iné hormonálne lieky sú predávané pod zámienkou prevencie proti rednutiu kostí (osteoporóza) a srdcovým chybám, aj keď je známe, že dlhodobé užívanie týchto prípravkov u viac ako 30% žien, ktoré ich berú, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými týmito liekmi sú na hormónoch závislé rakoviny, ako napríklad rakovina prsníka a maternice.
Trankvilizátory a antidepresíva. Ďalší mechanizmus, ktorým je systematicky rozvíjaný trh s chorobami, je úmyselné vyvolávanie návyku za účelom zvýšenia predaja liekov. Je známe, že veľa upokojujúcich prostriedkov a antidepresív, vrátane rozšíreného diazepamu (Válium) vyvoláva návyk a závislosť.
Veľkou snahou farmaceutického priemyslu je rozšíriť obchod s chorobami i o doposiaľ zdravých ľudí, ktorým sú ponúkané lieky na prevenciu proti rôznym chorobám. A to najmä prostredníctvom celostránkových reklám v bežne dostupných neodborných časopisoch a iných médiách.

Jednotný princíp

Po tom, ako sa patentovateľnosť stala nevyhnutným predpokladom farmaceutického investičného obchodu, obsahujú typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, ktoré sú pre ľudské telo toxické. Pre takmer všetky lieky platí rovnaký podvodný obchodný princíp - vyvolajú krátkodobé zmiernenie príznakov, zatiaľčo súčasne pôsobia škody a pozvoľna vytvárajú nové choroby ako budúci základ trhu pre ďalšie nové lieky.

Prečo sa obchodu s chorobami tak darí

Farmaceutické spoločnosti systematicky a premyslene infiltrovali medicínu a zdravotníctvo väčšiny krajín sveta. Lekársky výskum už dávno nie je zameraný len na to, aby boli objavené najúčinnejšie, najbezpečnejšie a zdraviu najprínosnejšie liečebné postupy proti nejakej chorobe, ale s cieľom rozpoznať choroby s najväčším potenciálnym trhom, na ktorom výrobcovia liekov môžu vytvoriť čo najvyššie zisky. V uplynulých desaťročiach boli preto z výučby na lekárskych fakultách systematicky vylučované poznatky o efektívnych, ale nepatentovateľných prirodzených terapiách. V dôsledku tejto desaťročia prebiehajúcej praxe absolventi opúšťajú lekárske fakulty ako dobre vycvičení predavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Nie je tajomstvom, že lekári sú finančne zvýhodnení, ak predpíšu pacientovi farmaceutickými spoločnosťami odporúčané lieky.

Súčasťou obchodnej stratégie farmaceutických spoločností je likvidácia všetkých nepatentovateľných liečebných procedúr a ich poskytovateľov. A to dokonca za podpory Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá zjavne namiesto ľudského zdravia háji záujmy týchto spoločností. Obrovský finančný zisk z obchodu s chorobami umožňuje farmaceutickým spoločnostiam vplývať aj na vlády štátov, zdravotníctvo, systematicky a premyslene infiltrovať masmédiá a šíriť klamné informácie, za ktorými môžu beztrestne ukrývať svoje kriminálne praktiky "obchodu s chorobami". Pritom mnohí liečitelia, ktorí úspešne vyliečili tisíce prípadov vážnych ochorení bez toho, aby stratili čo len jedného pacienta, boli na rozdiel od týchto spoločností uväznení, a ich majetok bol skonfiškovaný. Dnes však väčšinu prirodzených terapií odstavili farmaceutické spoločnosti prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá uzákonila povinnú atestáciu liečiv stojacu viac ako milión dolárov. Napriek tomu táto Svetová zdravotnícka spoločnosť umožňuje predaj farmaceutických drog s pochybnými alebo škodlivými účinkami.
Možno si teraz kladiete otázku, dokedy budú môcť bezcharakterní ľudia stojaci za farmaceutickými spoločnosťami beztrestne vraždiť milióny ľudí kvôli vlastnému finančnému prospechu? Zrejme dovtedy, pokiaľ nájdu dosť dôverčivých a neinformovaných ľudí, ktorí im to dovolia.