Červen 2010

Zámok Orlík

29. června 2010 v 14:10 HRADY A ZÁMKY

Zámok Orlík nad Vltavou je jedným zo zachovalých sídiel starej rodovej šľachty, ku ktorej patrili v Čechách aj Schwarzenbergovci.

Prvé konkrétne zmienky o pôvodnej stavbe na mieste dnešného zámku sú z 13. storočia, z obdobia vlády kráľa Václava II. O tom, kto boli pôvodní stavitelia a majitelia Orlíka, sa okrem povestí žiadne správy nezachovali. V 13. storočí bol z malého hradu vybudovaný rannogotický kráľovský hrad. Stal sa jedným z miest, ktoré plnilo funkciu správnych stredísk, ktorými bol podstatne obmedzovaný mocenský rast šľachty v dobe Václava II.
K ďalším stavebným úpravám a rozšíreniu hradu došlo v období vlády panovníka Karola IV. V tejto dobe prešiel zámok Orlík z kráľovského držania do majetku šľachty. Po ničivom požiari začiatkom 16. storočia odišiel zo zámku vtedajší majiteľ Václav Zmrzlík a zámok nechal jeho osudu.

Zo súhlasom kráľa ho o niekoľko rokov neskôr do dedičného držania zakúpili Švamberkovci. V tej dobe boli významne upravené zámocké interiéry. Švamberkovci však obývali zámok len do roku 1611. Až do 19. storočia sídlila na Orlíku len správa panstva.

Po roku 1620 bol všetok majetok rodu Švamberkovcov skonfiškovaný. Novými majiteľmi na Orlíku sa tak stali Eggenbergovci. Ich stálym sídlom bol však Český Krumlov a Orlík aj naďalej slúžil ako správne centrum pre panstvá orlické a zvíkovské. V roku 1802 však Orlík zachvátil požiar. Súčasťou následných opráv bolo aj vybudovanie tretieho poschodia.
Posledné významné stavebné opravy sú z rokov 1849-1960, kedy architekt B. Grueber upravil priečelie zámku do dnešnej novogotickej podoby. Neskôr bol pri zámku dokončený park s rozlohou 180 ha. Severozápadne od zámku bola v rokoch 1861-1864 postavená rodinná hrobka.

V roku 1960 bola dokončená stavba Orlickej priehrady, ktorá zdvihla hladinu rieky Vltavy asi o 60 metrov. Tým sa zásadne zmenil vzhľad celej krajiny a z pôvodného hradu, vybudovaného na vysokom skalnom útese, sa stal takmer vodný zámok.
V roku 1948 boli obyvatelia nútení opustiť zámok na základe druhej pozemkovej reformy. Orlickí Schwarzenbergovci odišli do núteného exilu do Rakúska. Vrátili sa až po roku 1989, kedy Karol Schwarzenberg zastával funkciu vedúceho kancelára prezidenta Československej republiky Václava Havla. Po reštitúcii majetku v roku 1992 sa svojej funkcie vzdal a prevzal správu nad rodovým panstvom.

V súčasnosti však zámok nie je obývaný. Fungujú tu prehliadkové trasy zahŕňajúce miestnosti múzea, reprezentačné empírové a lovecké miestnosti v romantických neoslohoch. V reprezentačných empírových miestnostiach možno vidieť slohovo najčistejšiu podobu empírového slohu v Čechách.

Priečelie zámku zdobia tri veže. Vľavo je okrúhla veža. Základy má vytesané do skaly, hore má cimburie a malé, úzke okná. Slúžila aj ako väzenie. Prostredná veža je tiež okrúhla. Tretia veža má polkruhový tvar.
Na poschodiach zámku sú reprezentačné priestory. Veľký empírový salón ukrýva portréty rodu Schwarzenbergovcov. Nábytok do tejto sály bol vyrobený vo Francúzsku v rokoch 1822-1824. Busta Napoleona je dar od neho samotného.

Teskova sála je pomenovaná po svojom tvorcovi. Jan Teska, rezbár, bol bratrancom Mikoláše Alše. Sála je romanticky ladená. Má prekrásny kazetový strop, obloženie stien a dvere.
Malá zbrojnica je múzeum starých a nových zbraní, súbojových pištolí, puzdier a prachovníc. Zámocká knižnica bola založená Karolom I. Postupne bola doplňovaná, až sa celkový počet zväzkov dostal k číslu 18 000 kníh. Zámocké chodby sú vyzdobené mysliveckými trofejami. V poslednej prehliadkovej miestnosti možno vidieť Klaudiánovu mapu. Je to najstaršia tlačená mapa Čiech.

http://www.oldstratforduponavon.com/images/czechrepflag.gif
/ZOOM/
http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif
GALÉRIA OBRÁZKOV

Soubor:Orlík 6.jpg

Soubor:Orlík 7.jpg

Soubor:Orlik (js).jpg

Soubor:Orlík 018.jpg

Datei:Orlík 005.jpg


Zámok Sychrov

29. června 2010 v 13:14 HRADY A ZÁMKY
História miesta, kde sa zámok nachádza, siaha až do 15. storočia. V tej dobe tu bolo šľachtické sídlo, ktoré bolo majetkom českej kráľovskej komory. Na jej mieste bol v 16. storočí postavený panský kamenný dom a v rokoch 1690 - 1693 neveľký barokový zámok. Roku 1740 kúpil toto panstvo František z Valdštejna. Takmer 80 rokov tu nedochádzalo k žiadnym výraznejším zmenám a objekt bol využívaný pre hospodárske účely a k ubytovaniu služobníctva.

Situácia sa radikálne zmenila 30. augusta 1820, kedy sa novým majiteľom Sychrova stal knieža Karol Alain Gabriel Rohan. Týmto rokom začína 125-ročná éra Rohanovcov na Sychrove a doba najväčšej slávy zámku. Spočiatku zchátralý barokový zámoček nevyhovoval požiadavkom kladeným na sídlo vojvodu. Už počas prvého majiteľa, kniežaťa Karla Alaina Gabriela Rohana, sa uskutočnila veľkolepá empírová prestavba. Všetky práce boli zverené výhradne domácim umelcom a remeselníkom. Medzi nimi zaujímal významné miesto Petr Bušek, rezbár, ktorý svojim osobitým talentom vtiskol všetkým interiérom zámku vysokú umeleckú hodnotu a neopakovateľnú atmosféru. Mimoriadnu pozornosť venoval knieža Kamil Rohan i zámockému parku v anglickom štýle, ktorý za jeho života dosiahol nebývalého rozkvetu a bol predlohou pre vznik množstva dnes významných arborét, ako sú napríklad Průhonice alebo Konopište.

Po skončení druhej svetovej vojny bol zámok zkonfiškovaný a stal sa štátnym majetkom. Najprv slúžil ako zberňa zkonfiškovaného majetku a od 1. mája 1950 bol v malom rozsahu sprístupnený verejnosti. V priebehu 70.rokov sa jeho prehliadková trasa rozšírila na východné krídlo a chodbu južného zámockého traktu s Pamätníkom Antonína Dvořáka. Od počiatku deväťdesiatych rokov prebieha rozsiahla rekonštrukcia a reštaurovanie exteriérov, interiérov i zámockého parku, ktorého cieľom je čo najviac priblížiť zámok Sychrov do doby jeho najväčšieho rozkvetu.

Zámocký park - dnešnému, 23 ha rozsiahlemu zámockému parku v anglickom duchu predchádzala staršia, klasicistická zahrada. Za vkus i bohatosť vďačí park životnej vášni majiteľa zámku - botanike. Okrem drevín poznášaných z celého sveta sa tu nachádza i unikátny červenolistý rohanský buk vyšľachtený priamo na Sychrove. V parku sa nachádza množstvo romantických záhradných stavieb, ako napr. oranžéria, vyhliadka korunného princa Rudolfa, fontány, holubník a vodárenská veža.

http://www.oldstratforduponavon.com/images/czechrepflag.gif

http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif
GALÉRIA OBRÁZKOV

Soubor:Castle sychrov.jpg

Nádvorie s Bretaňskou vežou

Východné krídlo

Čestný dvor

Rakúská veža

Normandská veža

Vodárenská veža

Salon královského apartma

Izba královského apartma

Lovecký salon

Knihovna

Jedáleň

Mramorový bazén


Vyhliadka korunného princa Rudolfa

Rohanova alej smerom od zámku


Dovolenka v nepoznanom raji

27. června 2010 v 13:17

Prežite dovolenku v nepoznanom raji

Moorea
Sesterský ostrov Tahiti je krajinou plnou legiend a bohatej histórie. Zátoka Opunohu, v ktorej tmavej vode sa odrážajú strmé bralá, očarúva dodnes umelcov, milovníkov krásy a filozofov z celého sveta. Prírodné prostredie a história nie sú jedinými silnými stránkami ostrova, ktorý je známy aj vysokou kvalitou života a vzácnym ananásom. Početné pláže s bielym pieskom, bohaté na rôzne druhy koralov a pestrú podmorskú faunu, robia z ostrova Moorea preferovanú dovolenkovú destináciu.    

Datei:Panorama Moorea Baie de Cook.jpg
  
File:Moorea - Vue avion (1).JPG

Huahine
Pozostáva z dvoch častí, Huahine Nui na severe a Huahine Iti na juhu, predelených úzkym prechodom, ktorý bol podľa tradície vyhĺbený bárkou boha Hiro. Hornatý ostrov s miernym reliéfom ponúka úžasné členité zátoky a niekoľko krásnych bielych pieskových pláží. Na ostrovčekoch rozptýlených v lagúne sa pestujú vodné a cukrové melóny a na úrodnej pôde sa i darí najrôznejším potravinárskym a ovocným plodinám.

Fichier:Plage d'Avea Huahine.jpg

Raiatea & Tahaa

Podľa polynézskej tradície by mala byť Raiatea, predtým "svätý ostrov" Havaii, prvým osídleným ostrovom. Legendy a mytológia dodávajú rôznym pamätihodnostiam záhadnú a magickú auru.  Mount Temehani bdie nad týmto ostrovom a chráni ho pred hektikou dnešnej doby. Horské pásmo oddeľuje severnú časť ostrova od južnej. Početné vodopády umožnili vznik hlbokých úzkych zálivov Faaroa a úrodných údolí, situovaných v pôvabnej lagúne, patriacej do skupiny Motu. Na severe tejto veľkej lagúny leží ostrov Tahaa, ktorý bol podľa legendy odtrhnutý od ostrova Raiatea svätým úhorom, posadnutým duchom jednej princeznej. Tento ostrov so svojimi miernymi horskými formami a členitým pobrežným prostredím sa vďaka početným vanilkovým plantážam nazýva aj Vanilkovým ostrovom.

File:A view from the AR 72 airplane (Over Society Islands - French Polynesia).jpg
Raiatea

File:Tahaa Bora-Bora.jpg
Tahaa

Marquises
Henua Enana - Krajina ľudí - je východiskovým bodom osídlenia polynézskeho trojuholníka od začiatku nášho letopočtu a zahŕňa približne desiatku členitých ostrovov v blízkosti rovníka, vzdialených 1500 km od Tahiti. Ich pobrežia nemajú žiadne bariérové útesy, šarm týchto ostrovov leží v erodujúcich zálivoch a v od príbojov obitých skalných stenách. Spevavá reč obyvateľov ostrovov Marquesas, rytmické Hakka-piesne a tance, tradičné umenie tetovania s estetickým a sociálnym významom, sochárstvo, umenie Tapa, lahodná miestna kuchyňa a náleziská santalového dreva, všetky tieto miestne osobitosti sú súčasťou tradícií ostrovanov, ktorí vzišli z talentovaných moreplavcov a odvážnych bojovníkov.

Fichier:Karta FP Marquesa isl.PNG

File:Rainforest Fatu Hiva.jpg
Fatu Hiva

File:UaHuka Pointe Matau.jpg
Ua Huka

File:HivaOa BaieDesTraitres 20061110.jpg
Hiva Oa

File:FatuIva Hanavave Port 20061111.jpg
HanavaveMúzeum podmorských sôch - Cancún

24. června 2010 v 15:09

Fascinácia: Jedinečná Yucatánskom prehliadka podmorských sôch!


Moria a oceány, mohutná vodná sila, ktorá ľudstvo desila aj priťahovala odjakživa, a ktorá tvorí viac ako 70% povrchu našej planéty. Ako málo o podmorskom svete vieme, ako málo dianie pod hladinou vnímame, a dokonca si ho ťažko predstavujeme! Veď väčšina z nás pozná moria a oceány len ako miesto pre dovolenku na pláži, zábavu v príboja a v plytkých vodách, ale sú tu aj ďalšie možnosti a príležitosti, ako tento svet spoznávať. Múzeum podmorských sôch je práve jedným z nich.
Poriadne sa nadýchnite a ponorte sa pod hladinu!

V novembri roku 2009 sa do hĺbky štyroch metrov karibských vôd ponorila prvá socha, bola ňou dievča na priedomí domu pripravujúca kvetináče. A nasledovali ďalšie, tento rok opäť pribudnú ďalšie sochy a nielen zástupcovia miestnych úradov, ale aj samotný umelec Jason deCaires Taylor je projektom nadšený. Celý projekt sa nesie v duchu ochrany národného parku, ktorý cez svoju malú rozlohu láka každoročne státisíce turistov. Cez všetky opatrenia sa tak nedarí efektívne brániť poškodzovaniu koralových útesov, tým neprispievajú ani niektoré prírodné katastrofy. Sochy sú vyrobené zo špeciálneho prírodného betónu, ktorý je prirodzený pre morský život, a navyše na jednotlivé miesta sôch boli vysadené koraly. Pre veľkú morskú faunu je tak oblasť opäť príjemným útočiskom.

Ale podmorský život nie je jediným cieľom projektu, tvorcovia vás chcú dostať tiež pod hladinu a ukázať neuveriteľnú a jedinečnú atmosféru, ktorá v tomto prostredí panuje. Ešte ste sa nikdy nepotápali? Nevadí, samozrejme nie je problém si urobiť kurz a potom sa medzi sochy a všemožne morský život pustiť. Mnoho sôch tiež nie je vo veľkej hĺbke, takže sú dostupné aj pre potápanie bez prístrojov. Ako chcete, tvorcovia mysleli na všetkých.
A kde sa sochy vzali alebo čo prezentujú?

Umelec Jason deCaires Taylor si berie pre svoje sochy príklady z mexických obyvateľov, jazdí po krajine a ako náhle zbadá zaujímavú situáciu alebo človeka, pokúsi sa atmosféru zachytiť a preniesť do podmorského sveta. "Raz som bol v kaviarni a zbadal som tam muža s fascinujúcim výrazom, tak som ho svojou zlou španielčinou oslovil a predstavil mu náš projekt. Za chvíľku bol už v spodnom prádle v mojom štúdiu a ja začínal pracovať, "hovorí k svojim vzorom Taylor.

Skúste si predstaviť pocity, aké môžete v hĺbke niekoľkých metrov zažívať, obdivujúc umelecké diela s doprovodom zvuku vlastného dychu. Hlbinný pokoj, ticho a možnosť sa sústrediť na vlastné myšlienky, naplno vnímať vnemy vychádzajúce zo sôch a sledovať kľud podmorského života. Uniknúť zo svojho prirodzeného prostredia do miest, kde ste len hosťom, predsa ste morským životom vnímaný ako neoddeliteľná súčasť.

Ak sa teda vyberiete do Mexika, nezabudnite na polostrov Yucatán a najlepšie mesto Cancún, práve tu môžete okúsiť nový druh cestovania, relaxácie a nových zážitkov. Napriek tomu myšlienka podmorských múzeí nie je najnovšia, egyptská vláda jedno buduje, v Číne už bolo otvorené a aj samotný autor tohto yucatanského múzea sa podieľal už na podobnom projekte pri ostrove Grenada v Karibiku.

http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif

http://incredibleworld.net/wp-content/uploads/2010/03/cancun-underwater-museum-1.jpg

http://incredibleworld.net/wp-content/uploads/2010/03/cancun-underwater-museum-2.jpg

http://incredibleworld.net/wp-content/uploads/2010/03/cancun-underwater-museum-41.jpg

http://incredibleworld.net/wp-content/uploads/2010/03/cancun-underwater-museum-3.jpg

http://incredibleworld.net/wp-content/uploads/2010/03/cancun-underwater-museum-5.jpg

http://incredibleworld.net/wp-content/uploads/2010/03/cancun-underwater-museum-6.jpg

http://img.dreamlife.cz/photo/-thumb/14298_700x450x75.jpg
Tropical Islands

23. června 2010 v 15:26

Nikoho z nás asi nebaví neustále premenlivé počasie. Plánovať v takom zmätku dovolenku nie je nič jednoduché. Stavte na istotu a zavítajte do Tropical Islands do nemeckého Halbe.

Tropical Islands je nemecký veľkolepý aquapark. Jeho rozloha je 66 000 m2, čo sa rovná veľkosti asi ôsmich futbalových ihrísk. Jeho kapacita presahuje 6600 ľudí. A čo je najdôležitejšie? Tento úžasný rekreačný komplex sa nikdy nezatvára.

Nechajte sa očariť a navštívte tento čarovný areál skloňovaný v mnohých superlatívoch. Čo vás určite príjemne prekvapí
je jeho poloha. Tropical Island sa rozkladá na ploche, ktorá mala slúžiť na výrobu vzducholodí, asi 60 km vzdialenej od Berlína juhovýchodným smerom. Z Prahy tu budete za necelé 4 hodiny jazdy autom.

Z nepreberného množstva atrakcií a ďalších možností trávenia voľného času si tu vyberie aj ten najnáročnejší návštevník. Teplota vzduchu sa tu pohybuje okolo 26 ° C, tropické more vám ponúkne 28 ° C a romantická Laguna Bali s rozlohou 1200 m2 má dokonca 32 ° C. Nájdete tu najväčší vnútorný dažďový prales na svete, najväčšie tropické sauny v Európe, južné Tichomorie s 200 metrov dlhou piesočnou plážou a ďalšie vymoženosti.

Pri návšteve Tropical Islands vám nesmie uniknúť Dažďový prales. Prechádzka pralesom je dlhá asi jeden kilometer a obdivovať tu môžete tropické rastliny, stromy i kríky. Výnimkou nebude ani stretnutie s rôznymi zvieratami. Na svoje si prídu aj deti. Je tu pre ne vybodovaný špeciálny areál Tropino klub. Tento komplex preliezačiek a šmýkačiek vaše deti ohromí.

Ak máte radi rozmaznávanie, tým pravým relaxom pre vás iste budú wellnes služby tropického raja. Jednou z nich je saunový komplex. Nájdete tu celkom šesť sekcií s rôznymi druhmi sáun. Ďalšími službami sú rôzne druhy masáží a kúpeľov, ktoré budete môcť vyskúšať. Ako večerné spestrenie je pripravené tanečné predstavenie s kúzelníkmi, ktoré môžete sledovať priamo z ležadiel na pláži.

Ak vás omrzí váľať sa na pláži alebo kúpať sa vo vode, sú tu pripravené ďalšie aktivity, ktoré vás donútia zostať v tropickom raji ešte o chvíľu dlhšie. Úžasnú neobvyklú atrakciou je let balónom. Ten vás vyvezie do výšky 60 metrov, z ktorej sa môžete kochať pohľadom na celý areál. Ďalej je tu možnosť zahrať si minigolf na 18 jamkách.

Vodné hry a atrakcie, to ale nie je všetko, čo vám tento komplex môže ponúknuť. Ďalším skvelým lákadlom je možnosť prenocovania.
Je tu možnosť prenocovať priamo na pláži na lehátku, v stane alebo si zarezervovať pobyt v pohodlných chatkách. K dispozícii je tu samozrejme nepreberné množstvo stravovacích možností.


V dnešnom svete plnom vymožeností už nezáleží na počasí. Využije toho a zavítajte do tropického sveta plného relaxu, dobrodružstva alebo romantiky. Bude len na vás, ako si svoju dovolenku užijete.


/ZOOM/

Datei:Tropical Islands Luftbild 2008.png
Pohľad z vonku

Datei:Rutschenturm.jpg

Datei:Panorama - Tropical Islands Draufsicht - 2006.jpg

Datei:Panorama - Tropical Islands Innenansicht - 2006.jpg

Datei:TI von oben.JPG

Datei:TI TROPICALSEA SCREEN.JPG

Datei:Tropical.JPG


10 miest USA, ktoré stoja za poznanie

23. června 2010 v 11:54

Vedľa miest, ako je Los Angeles, New York alebo San Francisco ponúkajú Spojené štáty ďalšie zaujímavé mestá a metropoly, ktorých potenciál sa ešte len objavuje a ktorých sláva ešte len porastie. Majú však každopádne čo ponúknuť už teraz ...

Nedávno server Yahoo prišiel s fascinujúcou reportáží o amerických mestách. Reportéri vybrali na zozname 10 najviac podceňovaných miest USA, ktoré ponúkajú rovnakú (ak nie lepšiu) úroveň služieb, zahŕňajú športové vyžitie, historické pamiatky
a hlavne - sú pomerne slávou veľkomiest neskazenou, teda tam môžete nájsť ich pravú atmosféru .. .

Providence

Hlavné mesto Rhode Islande je síce jedno z najstarších obývaných miest, však dnešná podoba sa zrodila až v posledných rokoch, kedy sa z opustených budov začali budovať veľké nákupné centrá. Mesto Providence je dnes vyhľadávané aj pre svoj festival WaterFires s množstvom ohňov pozdĺž troch riek, navyše doplnený o festival hudby.

Portland

Portland, ktorý leží v blízkosti oregonského pobrežia a vinárskej oblasti Willamette Valley má pre každého niečo - pre všetkých milovníkov umenia predovšetkým množstvo galérií a rozsiahle Múzeum umenia. Od konca marca do decembra si prídu na svoje aj labužníci - Portland otvára veliké outdoorové sobotňajšie trhy s jedlom a umením.

Baltimore

Pobrežné mesto Baltimore ponúka hneď niekoľko príležitostí, ako stráviť príjemnú dovolenku - či už oblasť Inner Harbor (Tichý prístav) slúžiaci na rekreáciu, tak aj veľa nových, luxusných hotelov, reštaurácií, butikov. Hoci má teraz Baltimore modernú tvár, stále tu nájdeme obrysy americkej histórie. Navyše je Baltimore domovom filmov Johna Watera, ktoré sa tu natáčali a mnohých baseballových a futbalových tímov.

Fort Lauderdale

Fort Lauderdale - úžasné mesto, ktorého pláže môžu smelo konkurovať aj Miami Beach. Nájdete tu tiež množstvo elegantných hotelov (Ritz-Carlton či W Hotel), galérií či golfových rezortov. Zakončiť svoj deň môžete v mnohých špičkových reštauráciách, kde si rozhodne doprajte kulinársky zážitok v podobe obľúbených banketov.

Houston

Houston si vyslúžil svoje postavenie hlavne vďaka skvelým múzeám, prvotriednemu orchestru, opere a mnohým baletným spoločnostiam a tiež svetovým vesmírnym centrom NASA. Houston spoznajte v celej nádhere - nájdete tu ako úchvatnú architektúru, medzinárodné reštaurácie tak aj mnohé business lokalít.

Kansas City


Blues, jazz a barbecue! Ak ste priaznivci športu, nezabudnite v Kansas City na Negro Leagues Baseball Museum, ktorý je postavený ako hold excelujúcim atlétom, ktorí boli nútení hrať v oddelených ligách. Mesto sa tiež hemží jazzovými kluby, kde kedysi známi americkí muzikanti ako Count Basie alebo Charlie Parker začínali. Ako príjemnú relaxáciu si môžete dopriať pobyt v obrovskom vodnom parku Schlitterbahn.

Louiseville

Hoci to môže vyzerať, že Louiseville ponúka iba slávne konské derby, nie je tomu tak. Malebné mesto na vás dýcha svojou atmosférou menšieho mesta, kde sa môžete kochať výhľadom z paluby známej Belle of Louiseville patriaci zároveň medzi národnej historické pamiatky.

Minneapolis

Minneapolis čiže Mesto jazier, ako sa Minneapolis prezýva. Minneapolis je najväčšie mesto štátu Minnesota a je dôležitým business medzníkom medzi Chicagom a Seattlom. Atribúty mesta spočívajú v obchode a zároveň vo využití potenciálu viac ako 20 jazier - na brehu Mississippi sa tak každým dňom rozrastajú nové obchodné domy, reštaurácie, butiky a hotely ponúkajúce najrozmanitejší catering.

Pittsburgh


Podceňované mesto Pittsburgh sa môže pýšiť pôvodnými parkami, skvosty architektúry a rovno tromi riekami. Tie sa napokon v Pittsburghu zlievajú a celá lokalita tak nesie meno Golden Triangle (Zlatý trojuholník). Z múzeí stojí za zmienku Carnegie Museum of Art alebo Museum Andyho Warhola.

Sacramento

Všetci poznáme kalifornské San Francisco alebo hviezdnej Los Angeles. Sacramento, hlavné mesto Kalifornia, toľko pozornosti nepúta. Pozornosť si však zaslúži, a to nielen kvôli svojmu kulinárskemu prostrediu. Snáď z tohto dôvodu býva Sacramento považované za snobské centrum gastronómie. Na leto sú pripravené (nielen) pre turistov pouličné divadelné programy spolu s podzemnou dráhou - tá má záujemcom pomáhať pátrať po uličkách a chodbách, ktoré sa stratili pri rekonštrukcii mesta v 19. storočí.

Záujem turistov, ale aj investorov o tieto podceňovaná mestá USA pomaly silnie. Ale až čas ukáže, či sa môžu rovnať takým pojmom, ako je New York City, Los Angeles alebo Chicago. Dovtedy môžeme len objavovať nepoznané ...Darvaza - Brána do pekla

22. června 2010 v 23:19

V Turkmenistane je hrozivá Brána do pekla!

Darvaza - Brána do pekla. Takto sa nazýva neobyčajný úkaz, ktorý nájdete v púštnej republike - Turkménsku (leží asi 260km severne od mesta Ashgabat). Darvazu tvorí viacero kráterov, ktoré sú pre turistov výnimočnou atrakciou.
Objavili ich v roku 1971, kedy tu bola ruská základňa. Mestečko Darvaza bolo bohaté na zemný plyn a expedícia tu zbierala vzorky pre ďalší výskum. Náhodne rozmiestnili vrtné plošiny na povrchu jaskýň. Tie sa naplnili jedovatým plynom a celá základňa "skolabovala" - prepadla sa. Vznikol kráter o priemere cca 50 - 100 metrov.


Aby sa zabránilo úniku jedovatého plynu, rozhodlo sa o jeho zapálení. Plamene odvtedy šľahajú do výšky niekoľkých metrov, z krátera sa ozývajú strašidelné zvuky a tlmené výbuchy. Horí tu bez prestávky už 38 rokov a turistom sa ponúka unikátne ohňové divadlo, ktoré nepochybne patrí medzi najzaujímavejšie na svete. Dá sa len polemizovať, koľko plynu sa za tie roky spálilo a či sa vôbec niekedy vyčerpá.

Oáza Darvaza (v preklade brána) je taktiež bohatá na vysokokvalitnú síru a v roku 1928 tu bola založená továreň na Oxid. V tej dobe však bolo spojenie Darvaza - Asgabat len letecké a vzhľadom na nákladnú dopravu bola v roku 1961 zatvorená.

http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif

Brána do pekla.pps (1,70 Mbyte - Stáhnout souborStáhnout soubor)

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/img_25171.jpg

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/img_25261.jpg

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/img_25321.jpg

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/img_25591.jpg

Cimetière du Père-Lachaise

22. června 2010 v 12:59

Cimetière du Père-Lachaise (doslova "Cintorín Père Lachaise") alebo Cimetière de l'Est ("Východný cintorín") je najväčší parížsky cintorín (48 ha) v samotnom centre Paríža.
Père Lachaise je jeden z najslávnejších cintorínov na svete. Nachádza sa v 20. obvode a je povestný tým, že je najnavštevovanejším cintorínom sveta, ktorý láka ročne stovky tisícok návštevníkov na hroby tých, ktorí zlepšili francúzsky život za posledných 200 rokov. Je aj miestom troch pamätníkov Prvej svetovej vojny.
Père Lachaise sa nachádza na ulici Boulevard de Ménilmontant. Stanica metra Philippe Auguste na linke 2 je vedľa hlavného vstupu, zatiaľ čo stanica Père Lachaise na linkách 2 a 3 sa nachádza 500 metrov od bočného vstupu.

História
Pozemok na kraji Paríža zakúpili v roku 1626 jezuiti. V rokoch 1674-1709 mal v týchto miestach dom s rozsiahlou záhradou jezuitský kňaz a spovedník francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. François d'Aix de Lachaise. Keď boli v roku 1763 jezuiti z Francúzska vyhnaní, pripadol pozemok štátu. Cintorín tu založil generál Napoleon Bonaparte roku 1804, prvý pohreb sa tu konal 21. mája 1804. Správou cintorína bol poverený prefekt Nicolas Frochot, ktorý sa zaslúžil o to, že sa cintorín stal posledným odpočinkom obyvateľov vyšších kruhov. Na vtedy ešte prázdnom cintoríne nechal rozostavať pomníky, sochy a náhrobky, ktoré boli šľachte a cirkvi skonfiškované počas Veľkej francúzskej revolúcie. V prvom roku tu bolo zriadených 13 hrobov, o rok neskôr (1805) ich tu bolo 44, v roku 1806 49, roku 1807 62 a v roku 1812 833.

V roku 1806 nechal prefekt Frochot preniesť na cintorín truhlu s pozostatkami kráľovnej Márie Louisy, manželky Henricha III. objavenú pri rozrábke starého kláštora blízkosti námestia Vendôme. V roku 1817 sa mu podarilo pre cintorín získať zostatky filozofa Abélarda a jeho milenky Héloise a údajnej zostatky Moliera a La Fontaina. Hoci sa o niekoľko rokov neskôr ukázalo, že zostatky oboch spisovateľov neboli pravé, cintorín medzitým získal všeobecnú známosť. Tým sa v 19. storočí stalo istá móda pre vyššie kruhy, zaobstarať si hrobku práve na tomto cintoríne. Aj Napoleon počas svojho vyhnanstva na Ostrove Sv. Heleny vyjadril želanie byť pochovaný na Père Lachaise. Napoleon je však pochovaný v parížskej Invalidovni. V roku 1830 mala táto skupina cintorín už približne 33 000 hrobov. Počas prvej polovice 19. storočia bol cintorín v piatich etapách (1824, 1829, 1832, 1842 a 1850) rozšírený na dnešnú rozlohu 43,93 ha a člení sa na 97 oddelení.

Vzhľadom k tomu, že cintorín sa nachádza na strategicky vyvýšenom pahorku, boli tu v 19. storočí zvedené dve bitky. V roku 1814 sa na cintoríne odohrala bitka medzi ruskými vojskami a kadetmi francúzskych vojenských škôl. Francúzi boli porazení a Rusi si tu zriadili vojenský tábor. Ďalšia bitka sa tu odohrala v roku 1871. Na cintoríne sa opevnili komunardi a
štyri dni vzdorovali vládnemu vojsku. Po páde Parížskej komúny bolo pri stene v severovýchodnom cípe cintorína dňa 28. mája 1871 postrieľaných 147 zajatcov. Múr sa nachádza v 97. oddelenia a v jeho blízkosti sa nachádza aj niekoľko pamätníkov obetí nacistických koncentračných táborov. Ďalším z mnohých pamätníkov je pomník Imre Nagy, ktorý tu bol odhalený v roku 1988 pri príležitosti 30. výročia jeho popravy.

VÝBER POCHOVANÝCH OSOBNOSTÍ

Na cintoríne sú pochované desiatky významných osobností z mnohých oblastí ľudskej činnosti. Preto cintorín priťahuje veľkú pozornosť návštevníkov a je svojím spôsobom turistickou atrakciou.

A

    * Pierre Abélard (1079-1142), filozof (oddelenie 7)
    * Guillaume Apollinaire (1880-1918), básnik (oddelenie 86)
    * Jane Avril (1868-1943), tanečnica, modelka Toulouse-Lautrec (oddelenie 19)

B

    * Honoré de Balzac (1799-1850), spisovateľ (oddelenie 48)
    * Henri Barbusse (1873 - 1935), francúzsky prozaik, ľavicovo orientovaný novinár a         politik (oddelenie 97)
    * Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), dramatik (oddelenie 28)
    * Gilbert Bécaud (1927-2001), spevák (oddelenie 45)
    * Sarah Bernhardt (1844-1923), herečka (oddelenie 44)
    * Georges Bizet (1838-1875), skladateľ (oddelenie 68)

C

    * Maria Callas (1923-1977), operná speváčka (jej pozostatky boli rozprášení do Egejského mora) (oddelenie 87)
    * Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), spisovateľ

D

    * Édouard Daladier (1884-1970), politík (oddelenie 72)
    * Jacques-Louis David (1748-1825), maliar (oddelenie 56)
    * Eugène Delacroix (1798-1863), maliar (oddelenie 49)
    * Isadora Duncanová (1877-1927), americká tanečnica (oddelenie 87)

E

    * Paul Éluard (1895-1952), básnik (oddelenie 97)

H

    * Georges Haussmann (1809-1891), parížsky prefekt (oddelenie 4)
    * Héloise (1101-1164), Abélardova manželka (oddelenie 7)

Ch

    * Jean-François Champollion (1790-1832), egyptológ (oddelenie 18)
    * Gustave Charpentier (1860-1956), skladateľ (oddelenie 10)
    * Frédéric Chopin (1810-1849), skladateľ (oddelenie 11)

L

    * Jean de La Fontaine (1621-1695), básnik a bajkář (oddelenie 25)
    * Ferdinand de Lesseps (1805-1894), diplomat a podnikateľ, staviteľ Suezského prieplavu (oddelenie 16)

M

    * Marcel Marceau (1923-2007), herec a mim (oddelenie 21)
    * Molière (1622-1673), autor (oddelenie 25)
    * Yves Montand (1921-1991), herec a spevák (oddelenie 44)
    * Jim Morrison (1943-1971), spevák skupiny The Doors (ktorej "hrob" je tu tiež) (oddelenie 6)

N

    * Félix Nadar - významný francúzsky fotograf, novinár a vzduchoplavec
    * Francine Navarro - predné francúzska módna návrhárka, čiernohorská korunní princezná, žena pretendenta Nikolu II. Petrovića-Njegoša
    * Gérard de Nerval - francúzsky spisovateľ
    * Cyprian Kamil Norwid - poľský básnik a maliar

P

    * Édith Piaf (1915-1963), speváčka (oddelenie 97)
    * Marcel Proust (1871-1922), spisovateľ (oddelenie 85)

R

    * James de Rothschild (1792-1868), bankár (oddelenie 7)

S

    * Simone Signoretová (1921-1985), herečka (oddelenie 44)
    * Gertrude Steinová (1874-1946), americká spisovateľka (oddelenie 94)
    * Sully Prudhomme (1839-1907), spisovateľ (prvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru) (oddelenie 44)

W

    * Oscar Wilde (1854-1900), spisovateľ a dramatik (oddelenie 89)

http://www.oldstratforduponavon.com/images/franceflag.gif
GALÉRIA OBRÁZKOV
http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif
/ZOOM/

File:Entrée cimetière p lachaise.jpg
Hlavný vchod

Файл:Pere Lachaise Avenue De La Chapelle.jpg

File:Pere Lachaise Chemin Errazu.jpg

Fichier:Père LachaiseEgoïté 18.jpg

File:Pere Lachaise Crematorium.jpg

Soubor:Crématorium du Père-Lachaise.jpg
Krematórium na Père Lachaise

File:Debalzac bust tomb.jpg
Honoré de Balzac

File:Jim-Morrison Pere Lachaise 2.jpg
Jim Morrison

Soubor:Perelachaise-Moliere-p1000403.jpg
Molière

File:Chopin.grave.Paris.JPG
Frédéric Chopin

File:Piaf.grave.600pix.jpg
Édith Piaf
Dve veže v Bologne

20. června 2010 v 16:33 ARCHITEKTÚRA

Torre degli Asinelli (Veža Asinelli) a Torre dei Garisenda (Veža Garisenda) nachádzajúce sa na námestí Piazza di Porta Ravegnana sú symbolom mesta Bologna. Sú často označované ako "Dve veže" a ležia na priesečníku ulíc vedúcich k piatim bránam pôvodného obranného múru. Každá z veží nesie svoj názov podľa rodín, ktoré ich sa zaslúžili o ich vybudovanie.

Torre degli Asinelli bola vybudovaná v rokoch 1109 a 1119. Je 97.2 metrov vysoká, na jej vrchol vedie 498 schodov. V pôvodných záznamoch sa uvádza, že v 14. storočí, v období, kedy sa stala majetkom mesta, slúžila ako väzenie a malá pevnosť. Okolo veže bola dostavaná drevená konštrukcia vo výške približne 30 metrov z ktorej viedol chodník k menšej z veží. V roku 1398 ho zničil požiar. Za vybudovanie tohto prepojenia vďačia veže Giovannimu Viscontimu, vojvodovi z Milána,
ktorý tak chcel docieliť kontrolu nad Mercato di Mezzo, dnešnou Via Rizzoli a zabrániť prípadným vzburám. V neskoršom období sa táto veža stala laboratóriom vedcov Giovanniho Battista Riccioliho a Giovanniho Battista Guglielminiho. Počas druhej svetovej vojny slúžila ako rozhľadňa.

Torre dei Garisenda je 47 metrov vysoká a má sklon 3m. Pôvodne dosahovala výšku skoro 60 metrov. Z dôvodu poklesu terénu však musela byť znížená a dnes je nebezpečným miestom do ktorého nemá verejnosť prístup. Veže počas ich existencie trápili najmä zásahy bleskom a následné požiare.
Veže spomína Dante vo svojej Božskej komédii a tiež básnik Giosuè Carducci vo svojich Odi barbare.
Menšia z veží je pre verejnosť neprístupná, do druhej sa dostanete denne medzi deviatou a osemnástou hodinou. Výstup stojí €3.


/ZOOM/

File:2tours bologne 082005.jpg

File:Torre.04.jpg

Archivo:Las dos torres de Bolonia.jpg

File:Emilia Bologna4 tango7174.jpg
Interier

File:Emilia Bologna3 tango7174.jpg
Pohľad z vežeClieb

16. června 2010 v 20:55 ANYTHING

Patrí medzi základ jedálnička už niekoľko tisícročí. Medzi staré slovanské zvyky patrila tradícia ponúknuť ho hosťovi na privítanie a v krajinách ako Francúzsko, Taliansko či Mexiko, nesmie chýbať pri žiadnom chode...


História...
Prvý chlieb vznikol zapečením zmesy múky a vody. Egypťania nielenže začali pripravovať chlieb z kysnutého cesta, ale aj zdokonalili pec na pečenie chleba a začali vyrábať dva druhy chleba - pšeničný pre bohatých a jačmenný pre chudobných. V 6. stor pred Kr. sa výroba rozšírila do Grécka, kde zostrojili stroj na miesenie cesta, začali múku preosievať a pri výrobe dodržiavať prísne hygienické predpisy. Okrem toho začali pripravovať niekoľko desiatok druhov chleba. Keď sa v 3. stor. pred Kr. výroba rozšírila do Ríma, vznikli prvé pekárne a vodné mlyny na mletie múky. A postupne sa výroba rozšírila do celého sveta. Posledným míľnikom v histórii, bolo vynájdenie krájača na chlieb a hriankovača v 19. stor. po Kr. a domácej elektrickej pece na chlieb v 20. stor.

Tajomstvo výroby
Kvalita chleba závisý predovšetkým od kvalitných surovín a použitej technológie výroby, ktoré sú v každej krajine odlišné. Základom výroby je múka, voda a kvasnice. Z kvasníc sa pripraví kvások, ktorý sa zmieša s múkou a vodou. Postupne sa primieša cukor, soľ a tuk. Táto zmes sa dobre vymiesi a pripravené cesto sa nechá vykysnúť. Neskôr sa vytvaruje do želaného tvaru a nechá dokysnúť. Potom prichádza na rad potretie povrchu cesta pomocou vajíčka, mlieka, alebo medu, ktoré ovplyvňuje vzhľad a chuť kôrky. Takto priravený povrch cesta sa môže posypať bylinkami, alebo semienkami. Nakoniec sa urobia do povrchu cesta zárezy, aby bochník počas pečenia nepopraskal. Potom je už rad na pečenie, vychladnutie a balenie.

Rozmanitosť druhov
Rôznorodosť chleba, je daná predovšetkým druhom použitej múky, ale aj tvarom bochníka. Najčastejšie sa chlieb delí podľa druhu zrna, z ktorého sa vyrába múka. A tak máme: pšeničný (aspoň 90 % pšenice), ražný (aspoň 90 % raže), pšenično-ražný (aspoň 50 % pšenice a 10 % raže), rážno-pšeničný (aspoň 50 % raže a 10 % pšenice), celozrnný (aspoň 80 % celozrnných múk), viaczrnný (aspoň 5 % iných obilín než raže alebo pšenice) a grahamový chlieb (aspoň 30 % grahamovej múky). Kým v Európe sa najviac používa múka obsahujúca ráž, pšenicu, ovos alebo jačmeň, vo svete sa používa aj múka z kukurice, cícera, ryže a pohánky.

Zloženie & výživná hodnota
Chlieb je cenným zdrojom uhľohydrátov, bielkovín, vláknin, aminokyselín, vitamínov: B1, B2, B3, B6 a E a tiež minerálov: vápnik, horčík, fosfor a draslík. Výživnosť však závisý od druhu použitej múky. Najvyšší obsah bielkovín má chlieb z pšeničnej a najmenší z rážovej múky, viaczrnný chlieb má zas najviac vlákniny. Najvýživnejší je však chlieb z celozrnnej múky, ktorá sa síce vyrába zo pšenice, ale jej tajomstvo je v mletí, pretože len pri celozrnnej múke dochádza k zomletiu celého zrna.

Rozmanitosť kreácii
Medzi najznámejšie druhy vo svete patrí: bageta (francúzsko), chlieb plnený syrom a chlebové tyčinky (taliansko), viktoriánsky chlieb (anglicko), zemiakový chlieb (stredná európa), škoricovo-hrozienkový chlieb (USA), pitta (blízky východ), maces (Izrael), balzama (Turecko), chapati (India).

Ako zachovať čerstvosť
• Chlieb vydrží najdlhšie čerstvý, ak je zabalený do látkovej utierky, alebo ak je v chlebníku. Možno tiež použiť papierové vrecko, alebo perforovaný plastový sáčok. Mikrotenový sáčok je nevhodný - chlieb by začal plesnivieť.
• V niektorých domácnostiach zvyknú chlieb zmrazovať. Zmrazovať však možno len čerstvý chlieb. Ak sa ho rozhodneme zmraziť, odporúča sa zabaliť ho do alobalu, vložiť do priehľadnej fólie a zmraziť. Pred použitým je potrebné ho nechať rozmraziť pri izbovej teplote.
• Ak zostal nakrájaný chlieb, možno ho zabaliť do alobalu.
• Starý chlieb možno urobiť opäť "čerstvým", ak ho zabalíme do alobalu a necháme zahriať do rúry na pár minút, pri teplote 200 °C.

Ako si vybrať
• Kôrka nesmie byť zašpinená. Ak je pripálená, chlieb bude mať horkú chuť a ak je naopak nedopečená, tak aj chlieb bude nedopečený.
• Tvar chleba by mal byť pravidelný, bez deformácií.
• Znakom čerstvosti je pružnosť, s akou sa striedka po stlačení vráti do pôvodného tvaru. Ak sa kôra pri stlačení prepadáva, znamená to, že sa kôra oddelila od striedky.
• Pri balenom chlebe je potrebné sa vyhnúť obalom, ktoré sú orosené. Je to znakom toho, že výrobca zabalil chlieb ešte horúci. Je tu väčšie riziko, že rýchlejšie dostane plieseň.
• Je dôležité si všímať informácie na etikete, ak je k dispozícii. Z nej možno vyčítať, z akej múky je upečený.
• Najčastejšie sa "falšuje" tmavý, teda celozrnný chlieb. Ak je skutočne celozrnný, v striedke možno rozoznať tmavšie otruby a svetlejšie jadrá zrniek. Ak je striedka rovnomerne hnedá, je to len prifarbený chlieb.

Viete že?
• pôvod slova chlieb, pochádza z latinského slova frustum?
• z Anglicka pochádza zvyk značiť každý chlieb pekárskou značkou?
• kým v USA je ročná spotreba bielej múky na obyvateľa 75 kg a na Slovensku 50 kg, v Egypte je to až 19O kg?
• z Anglicka pochádza zvyk natierať chlieb maslom?
• Vikingovia si sušili chlieb, aby im vydržal celú zimu?
• sendvič je pomenovaný podľa lorda Sandwicha, ktorý bol lenivý ísť sa naobedovať a jedol obložené chlebíčky?
• počas vlády cisára Augusta, bolo v Ríme približne 200 pekárenských pecí?

Kedysi bolo pečenie chleba znakom dobrej gazdinky. Dnes je už výsadou pekárni a pre domácnosť nie je jeho výroba po ekonomickej stránke zaujímavá. Napriek tomu je domáci chlieb najlepší, jeho výroba je znakom šikovnosti a napĺňa dom nezameniteľnou arómou.

Recept na vlastný celozrnný chlieb
Potrebujeme: 15 g čerstvých kvasníc, 350 ml vody, 500 g celozrnnej múky a 1 1/2 lyžičky soli.
Postup: nechajte kvasnice rozpustit v 100 ml vlažnej vody. Zatiaľ zmiešajte múku a soľ a v strede tejto zmesy vytvorte jamku, do ktorej vlejete rozpustené kvasnice. Potom zmiešajte s rospustenými kvasnicami toľko múky, aby ste dostali riedke cesto a nechajte postáť 20 minút. Následne vlejte do jamky aj zvyšnú vodu a vytvorte pevné cesto. Cesto preneste na pomučenú dosku a mieste, až kým nevytvoríte hladké a pružné cesto. Potom ho dajte do misky, prikryte utierkou a nechajte kysnúť 1 1/2 - 2 hodiny. Následne cesto pomocou rúk spľasnite a nechajte odstáť 1O minút. Z cesta vytvorte bochník požadovaného tvaru, prikryte ho utierkou a nechajte dokysnúť počas 45 minút. Po dokysnutí na povrchu urobte niekoľko zárezov (aby cesto počas pečenia nepopukalo) a dajte bochník do rozohriatej rúry a pečte približne 45 minút. Upečený bochník má zlatohnedú farbu a pri poklopaní nevydáva dutý zvuk. Nakoniec nechajte bochník vychladnúť.

Pár typov: Ak miesto vody použijete mlieko, striedka chleba bude jemnejšia a ak použijete jogurt, striedka bude vláčna. Povrch cesta možno potrieť vajcom (zlatohnedá farba), mliekom (zlatá farba), ale aj olivovým olejom (lesklý povrch)... Povrch cesta možno posýpať bylinkami, semienkami, ale aj vločkami, makom alebo syrom... A najlepšie je piecť dva bochníky naraz, pretože z toho prvého po vychladnutí veľa neostane... :)