Leden 2011

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

30. ledna 2011 v 17:35

Hlavnou dominantou námestia i celého mesta Košice je monumentálny gotický Dóm sv. Alžbety. Samostatne stojaca stavba je najväčším kostolom na Slovensku s plochou 1200 m² a kapacitou vyše 5000 ľudí je zároveň najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe.

Nachádza sa v strede Hlavnej ulice v Košiciach, pričom ju formuje do tvaru šošovky. Je hlavným chrámom Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a farským kostolom Farnosti svätej Alžbety v Košiciach.

V pozdĺžnej osi meria 60,5 m a v priečnej osi 39,5 m. Severná veža chrámu dosahuje výšku 58,5 m. Jeho výstavba sa realizovala pod kráľovským dozorom v niekoľkých etapách od roku 1380 a možno povedať, že dodnes nie je ukončená. Kostol sv. Alžbety bol pôvodne projektovaný ako päťloďová bazilika. Pod ťarchou živelných pohrôm a vojen získal inú výslednú podobu - stal sa päťloďovým dómom s krížnou loďou.

Napriek novoslohovým úpravám po požiaroch a zemetrasení v 19. storočí si stavba zachovala množstvo pôvodných gotických prvkov a hodnotných umeleckých výtvorov. Patrí k nim napríklad nádherný severný portál s tympanónom zobrazujúcim posledný súd.
Zaujímavý je stredoveký chrlič vody v juhozápadnom rohu. Má podobu ženy, ktorá pravdepodobne znázorňuje manželku staviteľa Štefana. Touto formou ju vraj majster potrestal za nadmerné pitie vína.

V interiéri kostola si osobitnú pozornosť zaslúži hlavný oltár sv. Alžbety postavený v rokoch 1474 až 1477. Jeho súčasťou je najväčší európsky súbor 48 gotických tabuľových malieb. Na sochárskej a maliarskej výzdobe oltára je badateľný vplyv holandskej a švábskej školy. Z liturgických predmetov sú najvzácnejšie práce zlatníckeho majstra J. Szilassyho z 18. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.

GALÉRIA OBRÁZKOV
http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif
/ZOOM/

Datei:Kaschau Dom um 1900.jpg
1900

Súbor:Cathedral of St. Elizabeth in Košice.jpg

Datei:Kosice - St. Elisabeth Cathedral 1.JPG

Súbor:Dóm svätej Alžbety a Kaplnka sv. Michala, Košice, Slovensko.jpg
Dóm svätej Alžbety a Kaplnka sv.Michala

Datei:Kosice - St. Elisabeth Cathedral 2.JPG

Súbor:NajkrajšiaKatedrálaEver.jpg
Dóm svätej Alžbety od západu

Súbor:Kosice - St. Elisabeth Cathedral - North tower.JPG
Helmica Žigmundovej veže

Súbor:Matejova veža.jpg
Matejova veža

Súbor:ReliéfZápadnéhoPortálu.jpg
Západný portál

Súbor:SevernyPortal.jpg
Severný portál

Súbor:Južný Portál.jpg
Detail južného portálu

Súbor:SvätáAlžbetaDómKošice.jpg
Svätá Alžbeta južného portálu

Súbor:ReliéfSeverného Portálu.jpg
Detail scény Posledný súd

Súbor:Kosice - St. Elisabeth Cathedral - Altar.JPG
Kamenné pastofórium, mandorla s Madonnou a hlavný oltár svätej Alžbety

Súbor:KlenbaSvätyne.jpg
Vrcholnegotická klenba svätyne

Súbor:ChrliceStElisabethCat.jpg
Pôvodný dómsky chrlič v zbierkách


Kláštor Corvey

30. ledna 2011 v 16:55

Kláštor bol založený v roku 822 a tak, ako bol vybudovaný, stojí do dnešných dní. Nachádza sa na brehu rieky Vezery.
Opátstvo sa stalo jedným z najvýznamnejších kláštorných svätostánkov vybudovaných v 9. storočí v Saskom vojvodstve. Bola tu aj mincovňa založená roku 833, hoci nájdené mince pochádzajú až zo začiatku 11. storočia.

Opátstvo leží v mieste, kde severo-južným smerom prechádzajúca cesta zvaná Hellweg pretínala rieku Vezeru, malo strategickú pozíciu, čím bol zaistený i jeho ekonomický a kultúrny význam. Kronikár opátstva H. H. Kaminsky odhaduje, že kráľovský sprievod sa tu zastavil prinajmenšom 110x a to len do roku 1073.

Pod vedením opáta dosadeného z cisárskej rodiny, bolo opátstvo Korvey prvým miestom na východ od Rýna, ktorému bolo pridelené právo raziť mince. Skoro sa stalo známym vďaka svojim školám, kde sa učilo mnoho slávnych učencov okrem iného Widukind z Corvey - kronikár Saského vojvodstva. V jeho knihovni sa zachovalo prvých 5 kníh Tacitových Letopisov.

Západná časť opátstva, ktorá sa zachovala v štýle karlovskej architektúry, dominujú 2 veže postavené v rokoch 873-885. Jedná sa o najstaršiu zachovanú stredovekú budovou vo Vestfálsku. Kláštorný kostol je ale barokový.

http://www.oldstratforduponavon.com/images/germanyflag.gif
GALÉRIA OBRÁZKOV
|| www.lovehouse.blog.cz" alt="http://nd03.jxs.cz/255/855/3ef08718b0_64062396_o2.png"]
/ZOOM/

Fichier:Corvey 2.png

Datei:Corvey Toranlage.JPG
Brána kláštora Corvey

Fil:Corvey Westwerk.png
Západná časť opátstva

Soubor:Courtyard-monastery-Corvey.JPG

Datei:Corvey Innenhof.JPG
Nádvorie

Datei:Corvey Abbey - Baroque Interior.jpg
Barokový interiér baziliky svätého Štefana a svätého Víta

Fichier:Corvey Westwerk.JPG
Piliere západnej častiVézelay

7. ledna 2011 v 13:39 MESTÁ - EURÓPA

Mestečko je obklopené jedinečným prostredím, azda najkrajším v Burgundsku. Mozaika viníc, slnečných polí, hnedých brázd obrábaných polí a kôp sena pripomínajú, kde sa inšpirovali impresionisti. Pôvodne bola pevnosť vybudovaná na vrchole kopca kvôli obrane. Jej význam začal rásť s prílivom pútnikov v 10. storočí. Význam rástol aj tým, že sa tu stretávali významné korunované hlavy, ktoré sa rozhodli zúčastniť križiackych výprav.

Hlavnou atrakciou mestečka je Bazilika Svätej Magdalény, bývalý opátsky kostol založený v 9. storočí. V priebehu stredoveku tam uložili údajné pozostatky Svätej Márie Magdalény. Tie sú dôvodom pravidelného pochodu pútnikov do mesta 22. júla na deň Sv. Márie Magdalény. Táto tradícia pokračuje dodnes. Súčasťou slávnosti je aj pochod s pozostatkami okolo mesta. Bazilika je skvostne opravená. Ide o majstrovské staviteľské dielo románskej architektúry v Burgundskom štýle. Za bazilikou je park, kde sa počas prechádzky môžete pokochať výhľadom na rieku Cure, údolie a blízke dediny.

Bazilika sv. Márie Magdalény
Všetky ulice sa zbiehajú k slávnemu vrcholu, kde stojí bazilika Márie Magdalény. Bazilika je pôsobivou reprezentáciou ako románskeho tak gotického štýlu so zložito vyrezávaným tympanónom a priestorným interiérom.
Cesta na pahorok sa kľukatí a stúpa, po oboch stranách je lemovaná starobylými domami, pod ktorými sa rozkladajú pivnice s ohromnou kapacitou. Do pivníc sa malo prípadne vojsť až niekoľko tisíc pútnikov.

Vyhlasovali sa tu križiacke výpravy, sväté vojny, ale najmä slávnosti Márie Magdalény. Jej sviatok 22. júla sa náležite oslavuje, ovšem fatálne boli slávnosti v roku 1120. V predvečer slávností totiž vypukol ohromný požiar, ktorého následkom bolo úplné zničenie karolínskej chrámovej lode. Svätý Bernard Clairvaux vypustil druhú krížovú výpravu a Richard Levie Srdce tretiu krížovú výpravu práve z tejto baziliky.

http://www.oldstratforduponavon.com/images/franceflag.gif
GALÉRIA OBRÁZKOV
http://bestpage.cz/oddelovace/oddelovac21454KGDF365.gif
/ZOOM/

Fil:Vezelay from West.jpg

Fájl:Vézelay from W DSCN1630.JPG

Datei:Vézelay dům se šnekem DSCN1610.JPG

Ficheiro:Vezelay Ste Madeleine Westfassade.jpg
Bazilika sv. Márie Magdalény

Fichier:Vezelay Basilique Arriere 01.jpg

Fichier:00 Basilique Ste-Marie-Madeleine de Vézelay - JPG1.jpg

Archivo:Basilique à Vézelay.jpg

Fichier:Vezelay 0116.JPG

Datei:Nef de la basilique de Vézelay à 14h27 le 23 juin 1976.jpg

Archivo:Basilique Vézelay park.JPG